प्रायश्चित्त - 18 Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

प्रायश्चित्त - 18

Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

सकाळी उठली म्हणण्यात अर्थ नव्हता. झोपलीच कुठे होती? पण बेडवरून उठली. केतकीचा डबा केला. तिला मधेच येऊन उठवून गेली. केतकीने शहाण्या मुलीसारखं पटापट आवरलं सगळं. शाल्मली ला ती गप्प गप्प आहे हे जाणवलं. काल केतनला आपण किती मोठं लेक्चर ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय