श्री क्षेत्र पंढरपूरचा विठोबा - 5 Chandrakant Pawar द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

श्री क्षेत्र पंढरपूरचा विठोबा - 5

Chandrakant Pawar द्वारा मराठी कादंबरी भाग

संत कबीरां प्रमाणे इस्लामी संत शेख महंमद सुद्धा विठ्ठलाचे भक्त होते. हे मागे सांगितले आहे. शेख महंमद यांचे भजन ऐकण्यासारखे आहे. देवावरी कां रुसावे। देव ठेवील तैसे रहावे।। १।। कोणी दिवशी खावी तूपसाखर । कोणे दिवशी मिठासंगे भाकर। ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय