मनाच्या वाटेवरती... अव्यक्त तो अन मी... - 8 अनु... द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

मनाच्या वाटेवरती... अव्यक्त तो अन मी... - 8

अनु... मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

पुढे... आपण सतत प्रेम शोधत असतो, पण प्रेमाला शोधण्याची आवश्यकता असते का??? अजिबात नाही... प्रेम शोधायचं नसतं तर प्रेम ओळखून पारखायचं असतं...जर तुम्हाला प्रेम शोधायची गरज पडत असेल तर तुम्हाला कधी प्रेम झालंच नाही असं समजावं...सरळ चालत असताना अचानक ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय