श्री संत एकनाथ महाराज- - १९ Sudhakar Katekar द्वारा आध्यात्मिक कथा मराठी में पीडीएफ

श्री संत एकनाथ महाराज- - १९

Sudhakar Katekar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

श्री संत एकनाथ महाराज १९ स्लोक १२ सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे । चित्तजा यैस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते ॥१२।। बांधोनि नाणितां आया । जेवीं देहाधीन असे छाया । तेवीं भगवंताधीन माया । नातळोनियां वर्तवी ॥९२॥ माया वर्तविता ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय