Private Theatre. - 2 books and stories free download online pdf in Marathi

प्रायव्हेट थिएटर. - 2

ठरलेल्या वेळी संध्याकाळी निताने त्याला पिक-अप केले आणि सर्व प्रथम ते एका पबमध्ये गेले. तेथे त्यांनी एक दोन बिअर पिऊन त्यांचा मूड 'रिलॅक्स' केला व लाईट स्नॅक्स घेवून पोटाची भूक भागवली. रोहित तीला सारखे विचारत होता की आपल्याला कोठे जायचे आहे तेव्हा निता त्याला हसून एवढेच म्हणाली की 'अश्या ठिकाणी की जेथे त्याची 'तडफड' संपणार होती आणि त्याला 'मजा' करायला मिळणार होती...'

पबमधून बाहेर पडल्यावर ते वेस्टर्न सबर्बमधील त्या गुप्त क्लबकडे निघाले. त्यादिवशी नितने मुद्दाम शॉर्ट लेंग्थचा पार्टी वेअर घातला होता ज्यामुळे तीझ्या नितळ मांड्यांचे व्यवस्थित दर्शन रोहितला मिळत होते. कारमध्ये रोहितची चोरटी नजर सारखी निताच्या उघड्या पडत असलेल्या मांड्यावर जात होती हे तीला माहीत होते पण ती अजिबात मांड्या झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत नव्हती. झाकायच्या तरी कशाला? त्याने तीझ्या मांड्या बघाव्या म्हणूनच तर निता त्याला दाखवत होती. आणि त्या ड्रेसच्या आत तिने अजून एक चावटपणा केला होता...

निताने ड्रेसच्या आत पँटीज घातलीच नव्हती... म्हणजे तिने पँटीज घातलेली होती पण पबमधून बाहेर पडायच्या आधी टॉयलेटमध्ये जावून काढून ठेवली होती. आता त्या थिएटरमध्ये जे काय घडणार होते तेथे उगाच काढण्या-घालण्याचा त्रास नको म्हणून तिने पँटीज काढून ठेवली. ते त्या क्लबच्या ठिकाणी पोहचल्यावर रोहित 'जंटलमन' सारखा निताच्या बाजूचा दरवाजा उघडायला आला तेव्हा तिने उतरताना पाय थोडे फाकवून त्याला 'जन्नत' चा नजारा दाखवायचा चावट प्रयत्न केला आणि जे काय त्याला दिसले त्याने त्याचे डोळे विस्फारले. तिने हसून हलकेच त्याच्या गालावर चापट मारली तेव्हा तो भानावर आला...

मग एंट्री फीज भरून दोघांनी क्लबमध्ये प्रवेश केला. क्लबच्या व्यवस्थापकाला निताने 'थिएटरबद्दल' विचारले तेव्हा त्याने हसून त्यांना त्या दिशेने नेले. मग दोघांनी तिकीट घेतले आणि थिएटरच्या दरवाज्याच्या दिशेने गेले. रोहितने दरवाजा उघडला आणि निता त्याचा हात धरून आत शिरली. तिझ्या मनात हूरहूर होती, उत्सुकता होती आणि एक अनामिक भितीही होती तेव्हा त्याचा हात घट्ट पकडून निता रोहितला तिझ्याजवळ ठेवत होती. त्यांच्या मागे दरवाजा बंद झाला आणि पुर्ण काळोख झाला. काही क्षण तर काही दिसतच नव्हते... फक्त स्क्रीन नजरेस पडली. आजूबाजूचे काही दिसत नव्हते तेव्हा ते तेथेच दरवाज्यात उभे राहिले आणि स्क्रिनकडे बघत राहिले.

स्क्रीनवर नेमका तेव्हा सीन चालला होता की एक मुलगी एक मोठा लिंग चाटत होती आणि काही क्षणातच त्यातुन विर्याच्या पिचकाऱ्या उडाल्या आणि त्या मुलीच्या तोंडात, चेहऱ्यावर, केसांवर वगैरे उडू लागल्या. किती विर्य त्या लिंगतून बाहेर पडत होते... तिला आश्चर्य वाटत होते की खरोखरच एकावेळी एवढे विर्य बाहेर पडत असेल का?? पण काहीही असो असे काहितरी बघायला एकदम एक्सायटींग वाटते... तसे तर ती ब्लू-फिल्म नेहमीच बघते पण घरी, स्वत:च्या टिव्हीवर... पण येथे असे मोठ्या स्क्रीनवर बघायला तिला काही वेगळेच वाटत होते. तेथे उभे राहून तो सीन बघताना काही क्षण निताला रोहितचा विसरच पडला. त्याने तिचा हात धरून सीटवर बसण्यासाठी तिला ओढले तेव्हा निता भानावर आली... तिने भानात आल्यावर मुद्दामहून त्याला मागच्या रांगेकडे ढकलले.

मग मागे एका रांगेत घुसून अंधारात चाचपटत दोघे कोपऱ्याच्या सीटकडे चालू लागले. तेवढ्यात निताचा पाय कोणाच्यातरी पायावर पडला आणि ती व्यक्ती तिच्या सॅन्डलच्या प्रसादाने कळवळली... तिच्या तोंडून अनाहूतपणे 'सॉरी' बाहेर पडले आणि ती पुढे सरकली. पण ती पुढे सरकते तोपर्यंत तिला जाणवले की कोणाचातरी हात तिच्या ड्रेसमध्ये शिरला आणि नितचा नितंब त्याने दाबला... त्या हाताने पुढे काही करामती करण्याआधीच घाबरून निताने रोहितला जवळ जवळ ढकलतच पुढे सटकले...

दोघे रांगेच्या शेवटच्या सीटपर्यंत आले आणि खाली बसले. आता त्यांचे डोळे त्या अंधारात थोडे सरावले आणि मग कोणाच्याही नकळत नीताने हळूच आजुबाजूला बघितले. ते शेवटून दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या रांगेत कॉर्नर सीटवर बसले होतो. नाही म्हटल तरी ते थिएटर दोनशे सीटचे असावे. पण बहुतेक सीट्स रिकाम्या होत्या आणि मधल्या भागात काही लोक पसरून बसली होती. त्यांच्या मागच्या रांगेकडे वळून बघायचे धाडस नीताने केले नाही पण तिरक्या नजरेने बघितले तर कळत होते की मागेही बरेचजण बसले होते.

तिने हळूच बाजूला रोहीतकडे बघितले तर तो स्क्रीनवर दिसणारी झवाझवी बघण्यात मग्न होता. मग तीही स्क्रीनवर चाललेला सीन पाहू लागली. स्क्रीनवर ती मुलगी डॉगी स्टाईलमध्ये होती आणि एक पुरुष तिच्या मागे आला व आपला कडक अंग तिच्या 'मागच्या' होल मध्ये घालायला लागला. हे असे 'मागच्या' होल मधून घालून घ्यायचे स्वप्न नीताने बऱ्याचदा बघितले होते पण तिझ्याच्याने अजून ती डेअरींग झाली नव्हती. ती अगदी आवडीने ते बघू लागीली तेवढ्यात कोणीतरी आले आणि त्यांच्या मागे बसले. नीताच्या मनात हुरहूर वाढली की कोण असेल मागे? आणि ती थोडी नर्व्हसपण झाली की कोणी आंबटशौकीन तिच्या मागे बसून लिंग हलवून मूठ तर मारत नसेल ना?

तिच्या मनात सीट बदलायचा विचार आला आणि ती रोहितला तसे बोलण्यासाठी जवळ जवळ वळलेच होते की तीला एका स्त्रीचा आवाज आला. बाईचा आवाज ऐकून तीला थोडे हायसे वाटले की... 'चला! मी एकटीच स्त्री नाही आहे येथे'... तिने थोडी डेअरींग केली आणि मान वळवून मागे बघितले. ते एक जोडपे होते आणि त्यांच्या मागेच बसले होते. निताला ती बाई दिसली नाही पण फक्त तो पुरुषच दिसला कारण तो रोहितच्या मागे बसला होता. तो पुरुष ४५/५० वर्षाचा असावा पण हॅन्डसम होता आणि हेल्दी होता. एखादा बिझीनेसमनच असावा कारण त्याने सूट घातला होता.

त्याला बघून निताला उत्सुकता वाटू लागली की त्याच्याबरोबर असलेली ही स्त्री कोण असावी?... त्याची सेक्रेटरी... का प्रॉस्टीट्युट... का त्याची बायको असेल??... ते दोघे हळु आवाजात कुजबुजत होते तेव्हा तीने कान देऊन त्यांचे बोलणे ऐकायचा प्रयत्न केला. त्यांच्या बोलण्यात 'लग्नाला १८ वर्ष झाली... आणि मी अजून तुझ्यावर प्रेम करतो' वगैरे गोष्टी आल्या त्यावरून तिने अंदाज बांधला की ती स्त्री त्याची 'बायको' होती. वा! बायकोला घेवून तो येथे आला होता...

तिने हळूच रोहितकडे बघितले तर त्याचे डोळे जणू स्क्रीनला चिकटले होते. अगदी टक लावून तो स्क्रीनवर चाललेली झवाझवी बघत होता. स्क्रीनवर तो पुरुष त्या मुलीच्या मागच्या भोकात एकदम स्पीडमध्ये लिंग आत-बाहेर करत होता. बहुतेक तो क्लाईमॅक्सला आला होता. नीताच्या लक्षात आले की ते बघून रोहितचं पेनिस उठले होते आणि तो गुपचूपपणे एका हाताने पॅन्टीवरून ते चोळत होता. अंधारात डोळे आता चांगलेच सरावले होते आणि स्क्रीनच्या उजेडात नीताला सगळे स्पष्ट दिसत होते. रोहितचा सदस्य बहुतेक भलताच कडक झाला होता कारण त्याच्या पॅन्टीचा फुगवटा बराच मोठा वाटत होता. त्याने हळूच खालच्या दिशेने कडक झालेला लिंग पॅन्टीत ऍडजस्ट केला आणि त्याला वरच्या दिशेने केले.

एक तर समोरची स्क्रीनवरची झवाझवी आणि इकडे रोहितला लिंग चोळताना बघून निता सुद्धा 'तापायला' लागली. तीला मांड्यांमध्ये ओलसरपणा जाणवू लागला आणि तिची पुसी पाझरायला लागली. नक्कीच तिचा ड्रेस त्याने ओला होणार होता आणि तिला ते होवून द्यायचे नव्हते तेव्हा ति सीटच्या पाठीचा आधार घेत हलकेच वर झाली आणि तिचा ड्रेस पाठच्या बाजूने नितंबांखालून वर केला. तिचे उघडे नितंब सीटवर टेकल्याबरोबर नीताला थंडपणा जाणवला आणि तीझे अंग शहारले!! तिने स्वताच्या मांड्या एकमेकांवर दाबून तिच्या पुसिलादाबत होती ज्याने तीला थोडातरी आनंद मिळत होता आणि अचानक कोणीतरी नीताच्या डोक्याला मागून हात लावला.

निता मान वळवून बघतच होती की तिच्या मागे बसलेल्या त्या बाईने आपले तोंड नीताच्या कानाजवळ आणले आणि ती कुजबुजली,

"छान केस आहेत तुझे... मी हात फिरवला तर चालेल का?..."

"चालेल ना..."

नीताच्या तोंडून नकळत होकार बाहेर पडला आणि तिचे तिलाच आश्चर्य वाटले की तिने होकार कसा दिला?? त्यांच्या कुजबूजीने आणि हालचालीने रोहितचे लक्ष वेधून घेतले. त्याने वळून निताकडे बघितले. निता त्याच्याकडे बघून हसली आणि ती बाई आता मुलायमपणे तिच्या केसांमधून बोटे फिरवायला लागली... त्याच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य होते की तिने असे कसे एका अनोळख्या बाईला स्वतःच्या केसात हात फिरवायची परवानगी दिली?? पण निताला खूप मजा वाटायला लागली...

***क्रमशः

इतर रसदार पर्याय

शेयर करा

NEW REALESED