लेडीज ओन्ली - 3 Shirish Padmakar Deshmukh द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

लेडीज ओन्ली - 3

Shirish Padmakar Deshmukh द्वारा मराठी कादंबरी भाग

|| लेडीज ओन्ली ||( भाग - तीन){ लेडीज ओन्ली या कथामालिका कादंबरीतील सर्व घटना आणि पात्र काल्पनिक आहेत. त्यांचा वास्तवाशी संबंध आढळून आल्यास तो केवळ योगायोग समजावा. लेडीज ओन्ली या कथामालिका कादंबरीच्या संदर्भातील सर्व हक्क लेखकाकडे ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय