संसार - 4 Dhanashree yashwant pisal द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

संसार - 4

Dhanashree yashwant pisal द्वारा मराठी कादंबरी भाग

रुही ही नवीन विचाराची होती .तरीही जुनं ते सोनं असतं, हे मानणारी रुही होती .तीच तापट डोकं, तिला वारंवार सांगत होत की, जे आपल्या मनाला पटत नाही, रूज्त नाही, त्याचा नाद सोडलेलाच बरा ....म्हणजे कोणीही न दुखवता आपल्या आपल्या ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय