पेरजागढ- एक रहस्य.... - १४ कार्तिक हजारे द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

पेरजागढ- एक रहस्य.... - १४

कार्तिक हजारे द्वारा मराठी कादंबरी भाग

१४)स्वारी पेरजागढाची... तिरीपीचा सूर्य केव्हाच वर निघून गेला. तरी माझी झोपेतून उठायची वेळ होईना.चुलीवरचा चहा कधीचं थंड पडून गेला होता, आणि सकाळचे आठ वाजले तरी उठायचं नाव नाही.म्हणून काकूने अंगावरील चादर ओढली, इतकं कुणी झोपतोय का... जा तोंड ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय