मराठी साहसी कथा पुस्तके आणि कथा विनामूल्य पीडीएफ

  शूरसेनापती मुरारराव घोरपडे
  by Ishwar Agam
  • (2)
  • 7

  (इतिहासातील सत्य घटनांना कल्पनेची जोड देऊन कथेमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. काही चुका किंवा आक्षेपार्ह आढळल्यास आपल्या प्रतिक्रियांमध्ये सांगावे आणि मोठ्या मनाने माफ करावे हि विनंती.) गरगर गर तलवार ...

  सरसेनापती संताजी म्हालोजी घोरपडे
  by Ishwar Agam
  • (2)
  • 7

  (इतिहासातील काही सत्य घटनांचा इथे प्रसंगानुरूप उल्लेख केलेला असून या कथेतील बहुतेक प्रसंग काल्पनिक आहेत. काही चुका किंवा काही आक्षेपार्ह आढळल्यास मोठ्या मनाने माफ करावे हि विनंती. आपल्या प्रतिक्रिया ...

  प्रलय - २१
  by Shubham S Rokade
  • (0)
  • 18

  प्रलय-२१      काळोख होता .  घन काळा कातळ काळोख .  स्पर्श रूप रस गंध काहीच नव्हते . फक्त शब्द होते .  तेही मनात . मन तरी होतं का...? ...

  प्रलय - २०
  by Shubham S Rokade
  • (4)
  • 63

  प्रलय-२०       महाराणी शकुंतलेपासून भक्तांनी   राजकुमारास घेतले .  तो राजकुमार त्यांनी ' त्याच्या '  ताब्यात दिला .  तो  तोच होता .  संपूर्ण शरीराभोवती काळे वस्त्र परिधान केलेला , ...

  अनाहूत - १
  by Nick
  • (0)
  • 31

  रोहन तुझी बॅग आवरलीस का? ,रोहनची आई त्याला ओरडून विचारात होती.रोहन हा बारा तेरा वर्षांचा हुशार चुणचुणीत मुलगा,तसे तर त्याला त्याच्या मामाच्या गावाला जायला खुप आवडायचे.पण यावेळी त्याचे सर्व ...

  प्रलय - १९
  by Shubham S Rokade
  • (1)
  • 20

  प्रलय-१९    जेव्हा आयुष्यमानचे डोळे उघडले तेव्हा त्याला जाणवलं तो कोणाच्या तरी शय्याकक्षात होता . लुसलुशीत गादी त्याच्या शरीराला आरामदायी वाटत होती .  त्याने आजूबाजूला पहिले एका बाजूला ते ...

  प्रलय - १८
  by Shubham S Rokade
  • (2)
  • 17

  प्रलय-१८      भिती म्हणजे काय याचा खरा अर्थ आयुष्यमानला आता समजला होता . तो बुटका नक्कीच नरभक्षी होता .    त्यांनं जेवढे म्हणून सुटायचे प्रयत्न करता येतील तेवढे ...

  ऊंबरखिंड
  by MILIND KALPANA RAJARAM DHANAWADE
  • (1)
  • 17

  ऊंबरखिंड लोहगड आणि विसापूर दोन्ही किल्ल्यांवर १००० ते १५०० ची शिबंदी होती...पण मराठयांनाकडून काडीचाही प्रतिकार होत नव्हता... कारतलबखान स्वतःच्या अक्कल हुशारीवर खूष होत होता... शाहीस्तेखानाने अगदी विश्वासाने शिवाजी महाराजांच्या ...

  प्रलय - १७
  by Shubham S Rokade
  • (1)
  • 15

  प्रलय-१७       ज्यावेळी आयुष्यमान हवेत उलटा लटकला .  त्याच्या मानेवरती काहीतरी टोचल्या सारखे वाटले .  हळूहळू त्याच्या सर्व जाणीवा व संवेदना बधीर होत गेल्या .  शेवटी डोळ्यापुढे संपूर्ण ...

  प्रलय - १६
  by Shubham S Rokade
  • (3)
  • 18

  प्रलय-१६     उत्तरेचा सैनिक तळ हा सैनिक तळ कमी आणि देशद्रोह्यांचा अड्डा म्हणून जास्त ओळखला जायचा . ज्यावेळी महाराज सत्यवर्मांनी वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारला . त्यावेळी महाराज विश्वकर्मानी राज्याची सूत्रे ...

  प्रलय - १५
  by Shubham S Rokade
  • (2)
  • 12

  प्रलय-१५      आरुषी व मोहिनी जंगलात पोहोचल्या होत्या . काही अंतर चालल्यानंतर जंगली लोकांसारखी वेशभूषा केलेला माणूस त्यांच्याकडे येऊ लागला .  मोहिनी घाबरली पण आरुषी मात्र तिच्या जागी ...

  अँटी ग्रेविटेशनल मॅन- द सुपरहिरो
  by Utkarsh Duryodhan
  • (3)
  • 57

  नवं दाम्पत्य क्रिस आणि मारिना, जे लग्नानंतर पहिल्यांदा महाबळेश्वरला आलेत. सात दिवसाची ही ट्रिप आटोपून परत आपल्या घरी नागपूरला आलेत. त्यांच्या क्रिसच्या घराचे लोक खूप प्रेमळ आणि मनमिळावू तसेच ...

  प्रलय - १४
  by Shubham S Rokade
  • (3)
  • 15

  प्रलय-१४    " मी कोण आहे......?मोहिनी विचारत होती . "  तू प्रलयकारिका आहेस.....?आरुषी तिला सांगत म्हणाली.."  पण मला इतक्या दिवस हे सारं आठवत नव्हतं ......आणि अचानक आठवायला का सुरुवात झाली.....? " ...

  प्रलय - १३
  by Shubham S Rokade
  • (3)
  • 25

  प्रलय-१३      मोहिनी त्या गरुडावरती बसून हवेत उंच उडत होती .  वाहणाऱ्या वाऱ्याबरोबरच तिचे केसही हवेत उडत होते .  ती कुठे चालली होती .....? तिलाही माहित नव्हतं .  ...

  प्रलय - १२
  by Shubham S Rokade
  • (2)
  • 23

  प्रलय-१२    ज्यावेळी भिंत बांधली नव्हती आणि भिंतीपलीकडील सम्राट जागृत झाला होता .  त्यावेळी त्याने तीन प्रकारच्या सैना बनवल्या होत्या . एक म्हणजे त्रिशूळाची सेना दुसरी म्हणजे तलवारीची सेना ...

  प्रलय - ११
  by Shubham S Rokade
  • (3)
  • 22

   प्रलय-११       कितीतरी शतके अगोदर , काळी भिंत सुद्धा बांधण्याच्या अगोदर , संपूर्ण पृथ्वीवरती फक्त एकच राजा राज्य करत होता . संपूर्ण पृथ्वी त्याच्या अधिपत्याखाली सुखाने नांदत होती ...

  प्रलय - ९
  by Shubham S Rokade
  • (2)
  • 16

  प्रलय-०९         संसाधन राज्ये .  पृथ्वीतलावरती सर्वात मोठ्या प्रमाणात खनिजाचा साठा असलेली ही पाच राज्ये एकमेकाला लागून मोठ्या प्रदेशावर पसरलेली होती .  सुवर्ण नगर हे सोन्यासाठी प्रसिद्ध ...

  प्रलय - ५
  by Shubham S Rokade
  • (1)
  • 21

  प्रलय-०५   " आता काय करायचं भिल्लवा , "  सरोज वैतागून भिल्लवाला म्हणाली  .  त्यांच्यासमोर वीस सैनिक व मागच्या बाजूला पाच सैनिक ,  असं त्यांच्या भोवती पंचवीस सैनिकांचा गराडा पडला ...

  प्रलय - ४
  by Shubham S Rokade
  • (2)
  • 21

  प्रलय-०४       ते चार घोडेस्वार होते . त्यांच्या पोषाखावरून ते योद्धा असावेत असे वाटत होते .  काळ्या भिंतीकडे निघाले होते ." चैत्या तुला वाटत नाही का आपला आयुष्यमान ...

  प्रलय - २
  by Shubham S Rokade
  • (3)
  • 35

  प्रलय-०२       भिल्लवाच्या भोवती वर्तुळाकार करून ते सैनिक भाला घेऊन उभे होते  . भिल्लव आता पूर्णपणे त्यांच्या ताब्यात सापडला होता .  त्या सैनिक पथकाचा प्रमुख ,  अधीरत होता ...

  प्रलय - १
  by Shubham S Rokade
  • (5)
  • 69

  प्रलय-०१                      उपोद्घात  " विनाश मला विनाश दिसत आहे राजन ज्या वेळी आकाशात चंद्र आणि सूर्य दोन्ही उपस्थित असतील , अर्धे ...

  SAAPALA
  by Vinayak Potdar
  • (17)
  • 425

  ​​​​​​​कथेविषयी थोडंसं - सर्वप्रथम मी माझ्या असंख्य प्रिय वाचकांचे कोटी कोटी आभार मानतो ज्यांनी माझ्या यापूर्वी प्रकाशित झालेल्या दोन्ही कथा “ सिक्सथ सेन्स “ आणि “ एक परी कथा ...

  पावन खिंडीतील लढाई
  by Vrishali Gotkhindikar
  • (72)
  • 1.6k

  कोणतीही लढाई ही माणसाला एक स्फुरण देणारी गोष्ट असते .लढाईतील जय पराजया पेक्षा त्यातील थरार महत्वाचा असतो .अशीच एक लढाई पावनखिंडीत घडली होती .जी इतिहासात अजरामर झाली .त्याचीच हि ...

  Entebbe 1976
  by Neha Raichurkar
  • (36)
  • 775

  It is a story about the rescue mission caarried out by commandos of Israel defence force at Entebee airport in 1976. Entebee raid was a result of the hijacking ...

  द सिक्स्थ सेन्स
  by Vinayak Potdar
  • (83)
  • 2.3k

  its an abnormal story about a normal man who is living life normally. but one day changes his life. how... its a book you will love to ...

  द पॅरासाइट
  by Suraj Gatade
  • (21)
  • 1k

  व्हॉट द हेक! हे काय होतंय चंद्रानं आपल्याच ऑर्बिटमध्ये राहून जागा बदलली!!! आणि कोणता नवाच उपग्रह चंद्राच्या ऑर्बिटमध्ये प्रकट झालाय! हाऊ इज इट पॉसिबल एवढंच नाही आन. तो उपग्रह ...

  डीटेक्टीव गौतम - संपूर्ण
  by Anuja Kulkarni
  • (27)
  • 2.9k

  डीटेक्टीव गौतम - संपूर्ण (अनुजा कुलकर्णी) दिलधड़क जासूसी कथा.

  मीच... - 2
  by Aman khan
  • (41)
  • 4.4k

  murder mystery story. last part.

  मीच....
  by Aman khan
  • (60)
  • 3.7k

  Murder mystery suspense. अमनने पोलीसांना फोन करुन एका ठिकाणी बोलवले. त्याने पोलीसांना खुन झाल्याचे कळवले . पण जेव्हा पोलीस तिथे पोहोचली तेव्हा त्यांना अमन रस्त्यावर पडलेला दिसला . नंतर ...