Aghatit - 14 books and stories free download online pdf in Marathi

अघटीत - भाग १४

अघटीत भाग १४

त्या दिवशी गौतमचा मेसेज तिला मिळाला
तो नुकताच परदेशातून परतला होता ,त्याने तिला घरी भेटायला बोलावले होते.
क्षिप्राचे मन थरारून उठले त्याला भेटायची आस तिला होतीच .
घरी बोलावले म्हणजे घरच्या लोकांशी ओळख करून देतोय वाटत ..!!
असा विचार मनात येताच ती खुप आनंदली .
त्याने संध्याकाळी पाच वाजता भेटायची वेळ दिली होती ,पण आज वेळेचा तिला काही प्रोब्लेम नव्हता कारण
काल आई दोन दिवसासाठी सातारला गेली होती,उद्या यायची होती .
आजी तर अजुन आत्याकडेच होती .
साडेचारला क्षिप्रा तयार झाली .
आज तिने स्लीवलेस पंजाबी घातला होता आणि ओढणी पण घेतली होती .
गौतमच्या घरच्या लोकांना भेटायचे होते त्यामुळे वेस्टर्न ड्रेस टाळले होते तिने
गौतमचा बंगला गावापासून थोडा दूर होता .
ती रिक्षाने तिकडे पोचली ..
त्या अवाढव्य बंगल्यात पोचल्यावर ती थक्क झाली .
भोवताली सुंदर बगीचा असलेले ती प्रशस्त कोठी ...
ती रिक्षातुन उतरताच एक नोकर पुढे आला आणि साहेबांनी तुम्हाला इकडे बोलावले आहे
असे म्हणून तिला आत घेऊन गेला .
आजूबाजूला कोणीच माणसे दिसत नव्हती
डावीकडच्या एका प्रशस्त खोलीतुन गौतम बाहेर आला ..
“ये डीअर .....
असे म्हणुन तो तिला आत घेऊन गेला
आणि खोलीचा दरवाजा त्याने बंद केला
प्रशस्त आणि आधुनिक सामानाने नटलेली ती खोली बहुधा त्याची रूम असावी
आतमध्ये रूमफ्रेशनरचा सुगंध पसरला होता .
ती गौतमला म्हणाली “तुझ्या घरची माणसे कुठे आहेत ?”
गौतम म्हणाला,”अग आज एक कार्यक्रम आहे त्यामुळे घरची सगळी गावाला गेली आहेत.
येतील थोड्या वेळात ..
आणि मी आहे न .मग आणखी कोणाची काय गरज ...?
असे हसत म्हणून त्याने तिला हात धरून सोफ्यावर बसवले .
मग त्याने बेल वाजवून नोकराला बोलावले आणि काही सुचना दिल्या
घरी कोणी नाही म्हणल्यावर क्षिप्राला थोडे अजब वाटले ..
पण ते सगळे संध्याकाळ पर्यंत येतील असे गौतमने सांगितल्यामुळे ..ती फार काही बोलली नाही ..
लगेच गौतमने शेजारच्या कपाटातून दोन मोठ्या इम्पोर्टेड दारूच्या बाटल्या आणि ग्लास काढले .
“हे बघ तुला आवडते न म्हणून खास आणलीय ...”
त्या बाटल्या पाहुन तिचे डोळे चमकले ..तिला आजकाल इम्पोर्टेड दारूची चटक लागली होती .
त्याचसोबत त्याने एक सिगारेटचे पाकीट काढले आणि लायटर पण ..
ही सिगारेट पण ओढुन बघ एकदम भारीतला ब्रांड आहे
क्षिप्राने निवांत बसुन आधी एक सिगारेट ओठात घेतली गौतमने ती पेटवली .
झुरके घेत दोघे एकमेकांशी गप्पा करू लागले ..
खरेच पिसा सारखे वाटत होते ती सिगारेट ओढल्यावर
थोड्याच वेळात नोकराने बर्फ ,खारे काजू ,शेंगदाणे व इतर बरेच खायचे साहित्य आणुन ठेवले .
नोकर गेल्यावर गौतमने दरवाजा लावला आणि टेबलवर दारुच्या ग्लासात दारू ओतली आणि बर्फ टाकला .
आणि क्षिप्राच्या हातात ग्लास देऊन म्हणाला ,...
“चिअर्स ..आपल्या पहील्या भेटीसाठी ...
क्षिप्राने पण चिअर्स केले आणि मग सिगारेट सोबत दारूचे सिप ती निवांत घेऊ लागली .
सोबत खाणे ही चालु होतेच ...
दोन ग्लास प्यायल्यावर क्षिप्राला तरल वाटू लागले .
मग गौतमने छान गाणी रेकोर्डप्लेयरवर सुरु केली आणि ..
क्षिप्राला डान्स साठी हात देऊन उठवले ..
त्याच्यासोबत डान्स करताना अचानक गौतमने तिला बाहुपाशात ओढले ..
मिठीत घेऊन खाली वाकून त्याने तिचा चेहेरा हातात धरला आणि तिच्या ओठावर ओठ ठेवले .
आणि किसिंग सुरु केले ...क्षिप्राच्या आयुष्याला हा पहिलाच प्रसंग होता .
तरीपण तिचे शरीर आणि तिचे ओठ त्याला प्रतिसाद देऊ लागले ..
हळूहळू त्याच्या ओठांनी तिच्या ओठांचा ताबा घेऊन किसिंग सुरु केले .
त्याच्या ओठावरील सिगारेटचा वास तिला धुंद करीत होता .
त्याच्या भरदार बाहुपाशात ती विरघळून गेली होती .
आता त्याची जीभ आत जाऊन तिच्या जिभेला शोधू लागली आणि डीप किसिंग सुरु झाले .
या सगळ्या गोष्टी कधीतरी तिने वाचल्या होत्या ..पण प्रत्यक्षात त्या फारच उत्कट होत्या .
गौतम तर पागल झाला होता तिच्या स्पर्शाने .
तिचे मुलायम कोमल शरीर ..रसदार ओठ ..आणि डीप कीस करताना स्पर्श केलेली मऊ जीभ .
आणि मिठीत टोचणारे तिचे भरदार वक्ष .
इतक्या वेळेस इतक्या मुली त्याने वापरल्या होत्या पण हे पाणी वेगळेच होते
तिचा मिळणारा प्रतिसाद पण त्याला जाणवत होता .
त्याचे तिच्या पाठीवरचे हात हळू हळू खाली गेले आणि त्याने तिच्या कुडत्याची चेन खाली करायला सुरु केली ..आजूबाजूला पूर्ण एकांत होता ...तरी क्षिप्राने त्याला अडवले ..
“गौतम नको ना रे हे काय करतो आहेस ...प्लीज ..
“ए आता नको न रंगाचा भंग करु
“अरे हे काय ..कोणी येईल ना ..”
“मी स्वतःबोलावल्या खेरीज इथे कोणीच येऊ शकत नाही ..
“तरी पण .....असे क्षिप्रा म्हणाली तरी गौतमला समजले याचा अर्थ तिला यापुढील सर्व चालणार होते ..
“आता राहवत नाहीये मला ...वेडा झालोय मी
“चल चावट कुठला हो न बाजुला ...काहीही बोलतो का ?
तिचा खोटा खोटा नकार गौतमला समजला ...
...बर प्लीज मला एकदा पाहु तरी दे ना ..
असे म्हणून क्षिप्राच्या होकार नकाराकडे लक्ष न देता गौतमने चेन काढुन तिचा कुडता खाली केला
ब्रा मध्ये घट्ट बांधलेले तिचे अर्धवट उघडे स्तन..
गोरे गोरे भरदार खांदे ..
त्याने मागील बाजुला हात करून तिच्या ब्राचा हुक सोडला .
आणि तिचे स्तन तोंडात घेतले ..आणि चोखु लागला ...
क्षिप्रा पण बेभान झाली होती ...
तिच्यावर दारूचा आणि त्या अमली सिगरेटचा ताबा पण होताच ..तिचे तिला समजत नव्हते हे काय चाललेय
“स्स हाय ...नको ना रे असे उद्गार तिच्या तोंडून निघाले
कारण गौतमने तिचे स्तन चोखत चोखत अचानक चावे घ्यायला सुरवात केली .
आणि मग हळूहळू गौतमने तिचे सर्वच कपडे उतरवले ..
आणि नग्न झालेल्या क्षिप्राला उचलुन त्याने बेडवर ठेवले ..
स्वतःचेही कपडे काढले आणि क्षिप्राच्या शरीराची चुंबने घेऊ लागला
क्षिप्राने त्याला दूर करायचा प्रयत्न केला .पण गौतमच्या दणकट बाहुमध्ये ती कधी विरघळली
तिलाच नाही समजले

क्रमशः

इतर रसदार पर्याय

शेयर करा

NEW REALESED