ManasPooja books and stories free download online pdf in Marathi

मानसपूजा

||श्री ||

मनोगत

------------------------

प्रिय वाचक मित्र ,

नमस्कार

---------------------------------------

मातृभारतीच्या माध्यमातून आपल्साठी लेखन करण्याची संधी मला मिळाली आहे .या बद्द मी मातृभारती आणि टीम चा आभारी आहे.

या अगोदर माझ्या १. स्वप्न हे नाजुकसे - कविता -ई-बुक आणि २.सुसंवादी सहजीवन - पत्र -इ-बुक ,या दोन्ही लेखनास खूप छान प्रतिसाद दिला आहे ,त्या बद्दल आपणा सर्वांचा मी आभारी आहे.

माझे हे नवे ई-बुक - "मानसपूजा " –हा भक्ती-गीत संग्रह आहे. यातील विविध भक्ती -रचना आपणा सर्वांना आवडतील असा विस्वास आहे.

आपल्या मनातील श्रद्धा दैवते --श्री सद्गुरू , साईबाबा ,गजानन महाराज, स्वामी समर्थ ,, देवी अंबाबाई ,श्री गणराया " श्री योगेश्वर श्रीकृष्ण यांच्या चरणी विनम्रपणे अर्पण केलेली अशी

ही शब्दरूपी मानसपूजा आहे .

सर्व-कल्याणार्थ ही मानसपूजा आहे. गोड मानून घ्यावी .

आपल्या प्रतिक्रिया मला कळवा जरूर .

शुभेच्छा .

स्नेहांकित -

अरुण वि.देशपांडे -पुणे .

मो- ९८५०१७७३४२

email -

कविता -

मानसपूजा

-----------------------------------------

अशांत मनास

जी शांत करिते

बुद्धी स्थिर करिते

ती मानसपूजा ...!

श्रद्धा हीच खरी

असते भावना

प्रार्थना होते खरी

ती मानसपूजा ...!

व्याप ताप सारे

बाजूस ठेवावे

मनापासुनी करावी

हो मानसपूजा ....!

--------------------------------------------------------

कविता -1.

- "मन धावे चोहीकडे ....!!

-----------------------------------------

कशी जाहली स्तिथी

आजला चोहीकडे

रस्ते सारे वाकडे

मन धावे चोहीकडे ............|| १ ||

या मनास ना शांती

नाही कधी विश्रांती

दिनरात धडपडे

धावे धावे चोहीकडे ...........|| २ ||

नाही खेद त्याजला

खंत नाही अंतरी

अभिलाषी झालेले

मन धावे चोहीकडे ...........|| 3||

बंद दारे घरांची

मूक माणसे आतली

हा इकडे -तो तिकडे

जो-तो धावे चोहीकडे ........|| ४ ||

समर्था आता तुम्हाला

घाली आज साकडे

द्या विवेक आम्हासी

ठेवावे डोळे उघडे .............|| 5 ||

कविता -२

- काय सांगावे हो समर्था ||

------------------------------------------

मृगजळ भोवती झाले

मग मन हरीण झाले

सैरावैरा धावतेच ते

काय सांगावे हो समर्था .......|| १||

नजरे समोर तुमच्या

कासव कसे ते बापुडे

येता दर्शना समर्था

मन तैसे करा बापुडे ............ || २ ||

घार एक घाले घिरट्या

लक्ष सदा ते घराकडे

मन बुभुक्षित अजुनी

वासनेत ते लडबडे .................|| ३ ||

नाम जरी ते ओठावरी

असमाधान ते अंतरी

ताळमेळ अवघा सारा

जमवावा तुम्ही समर्था ..........|| ४ ||

कविता-3

द्यावी नवी दृष्टी गुरुराया ....||

--------------------------------------

हरिनामाची हो गोडी थोडी

लागू दे हो आम्हा गुरुराया

सुखलोलुप झालो अवघे

झीजुदे जीव हा गुरुराया ..............||१||

उपकाराची तुमच्या कधी

नाही जाणीव आम्हा अजुनी

अज्ञ जडजीव आम्ही सारे

टाका प्रकाश "आत" गुरुराया .......||२||

स्वत:साठी जगणे नसावे

इतरांसाठी आम्ही जगावे

उमज पडावा मनास अमुच्या

द्या हो" दृष्टी नवी "गुरुराया ......||३||

कविता -४

-श्री स्वामी सद्गुरू ||

----------------------------------------

संसारी जीवन सुरु होऊनी

नवल नवलाईचे सरते

उणे -दुणे मग डोळा खुपते

अवगुण हा मोठ आमचा

करावा दूर हो सद्गुरू ........||

झालो पालक ,जाणीवेने या

बालकाला आम्ही वाढवतो

ऐकावे त्याने आमचे सारे

हट्ट बालकापरी आम्ही करतो

नेणतेपण द्या आम्हा सद्गुरू .....||

रोजचे जगणे असे,हे असे

रडगाणे याला कसे म्हणू

सहजभावे करण्या संसार

जीवनगाणे शिकवा सद्गुरू ..........||

कविता ५

हे योगेश्वेरा ....!

---------------------------------------------------------

अंतरात माझ्याच मी रे पाहतो तुला

निळ्याशार अवकाशात पाहतो तुला ......!

घननीळ श्यामल रूप मनोहर तुझे

भावभक्तीने अंतरी दिसे रूप तुझे

गीत गाण्यात नित्य आठवतो तुला

अंतरात माझ्याच मी रे पाहतो तुला .........!!

पार्थास मित्र तूच एक लाभला

गोपांना सवंगडी तूच शोभला

भक्तीने सुदाम्याने वश केले तुला

अंतरात माझ्याच मी रे पाहतो तुला .....|

जीवन -दायिनी गीता जगतास तू दिली

संभवामि युगे-युगे "! ग्वाही तू दिली

भक्त तुझे रे , "योगेश्वर " म्हणती तुला

अंतरात माझ्याच मी रे पाहतो तुला .....!

कविता क्र- ६

अंबाबाईचा उदो उदो ....!

------------------------------------------------------------------------------

नवरात्रीचे पर्व सुरु होता

घट-स्थापना घरोघरी होते

अम्बाबाई च्या सेवेसाठी आता

मंडळी सारी सिध्द होते ....!

माहुरची रेणुकामाता,अन

भवानी तुळजापूर वासिनी

सप्तश्रुंग गडावरी आईच्या

दर्शन घेण्यासी सारी जमली .......!

आई तुजला सारी काळजी

तुझ्या लेकरांची ग तुला

भटका -भटकी मनाची थांबव

हीच विनंती करितो आता तुला ....!

नवरात्रीचे पर्व अवघे पावन

करू एक मुखाने तिचे स्तवन

म्हणू अंबाबाईचा उदो उदो उदो

अंबाबाईचा उदो दो हो उदो उदो ........!

कविता क्र-७

- काय सांगावे हो समर्था ||

----------------------------------------------------

मृगजळ भोवती झाले

मग मन हरीण झाले

सैरावैरा धावतेच ते

काय सांगावे हो समर्था .......|| १||

नजरे समोर तुमच्या

कासव कसे ते बापुडे

येता दर्शना समर्था

मन तैसे करा बापुडे ............ || २ ||

घार एक घाले घिरट्या

लक्ष सदा ते घराकडे

मन बुभुक्षित अजुनी

वासनेत ते लडबडे .................|| ३ ||

नाम जरी ते ओठावरी

असमाधान ते अंतरी

ताळमेळ अवघा सारा

जमवावा तुम्ही समर्था ..........|| ४ ||

कविता क्र-८
- || श्री गणराय आले आले ...||--------------------------------------------------------

गणराय आले आले
आनंदा उधाण आले ..
उत्सवी दिवस हे येता
जन अवघे आनंदी झाले .||
अधिपती तुम्ही कलांचे
दैवत या कलावंतांचे
प्रयोगा आरंभ होतो
नमन करून तुमचे ........||
चिंतेचे हरण करता
चिंतामणी आमचे तुम्ही
इछेची पुरती करता
सिद्धीविनायक हो तुम्ही ....||
गणराया एक प्रार्थना
पूर्ण करावी ही कामना
कल्याण करण्या सर्वांचे
जागवा मनात भावना .......||------------------------------------------------------------

कविता क्र -९

- एक नाम साईराम ...!---------------------------------------------------

एक नाम साईराम
मनास देते आराम
घ्यावे हो मनापासुनी
सदा गोड साई नाम ....।।
साई दर्शन सुखवी
मनास नित शांतवी
मनी नाम आपोआप
साईराम साईराम ........!!
गुरुरूप साईराम
मार्ग दावी साईराम
शरण चरणी त्यांच्या
कृपा करी साईराम ......!!
संसारी रमावे जरुर
पडू नये हो विसर
रोज घ्यावे गुरुनाम
साईराम साईराम .......।।-----------------------------------------------------

कविता क्र-१०
- साई तुमच्या दरबारी ….!---------------------------------------------------

मानाने जगणे कठीण
त्यात जीव झाला घाबरा-
तुम्हीच यालाहो सावरा
घेउनी गाऱ्हाणे भक्त आला
साई तुमच्या दरबारी ….॥

शब्दात फसवती नित्य
गोंधळून सदा टाकिती
व्यवहारी घालिती टोप्या
याला तुम्ही आवर घाला …॥

सद्गुरु आधार तुमचा
आमच्या मनास आहे
म्हणून मन निर्धास्त आहे
कृपा असावी इच्छा आहे …॥

साई सद्गुरु तुम्हीच
भक्तांचे कल्याण करिते
अंधार झाला भोवती हा
दूर करावा हा आजला
घेउनी गाऱ्हाणे भक्त आला
साई तुमच्या दरबारी ….॥-----------------------------------------------------

कविता क्र- ११

चला सारे जयघोष करू
--------------------------------------------------------

चला सारे जयघोष करू
सद्गुरू जय सद्गुरू …॥

नामस्मरण त्यांचे करू
डोळे मिटुनी ध्यान करू
चला सारे जयघोष करू
सद्गुरू जय सद्गुरू …॥

साईराम साईराम म्हणा
म्हणा स्वामी गजानना
चला सारे जयघोष करू
सद्गुरू जय सद्गुरू …॥

सद्गुरू तुम्ही कल्पतरू
तवकृपे जीवन नौकातरु
चला सारे जयघोष करू
सद्गुरू जय सद्गुरू …॥---------------------------------------------

कविता क्र-१२.
- आठवावे तव नाम ..! --------------------------------------------------------------

आठवावे तव नाम हे गुरुराया
शीणवटा मनाचा घालवाया ...।। धृ ।।


रहाटगाडगे हे रोजचे चालू
रेटूनी रेटू नी किती हो थकलो
एकचित्त होऊनी आता बसलो
नामस्मरण तुमचे हो कराया .....।। १ ।।


उपदेशाचे बोल तुमचे अवघे
मनात हो साठवुनी ठेवियाले
विपरीत वर्तमानात आजच्या
वागण्या बल द्यावे गुरुराया .....।।२ ।।


किंमत हरवुनी बसली माणसे
हरवून बसले बोलते शब्दही
रंग बदलणे बरे नव्हे कधीही
हे भान तुम्ही द्यावे गुरुराया ....।।३ ।।


आठवावे तव नाम हे गुरुराया
शीणवटा मनाचा घालवाया ...।। धृ..।।

कविता क्र- १३.

कविता - बहुत मिळाले तरी …।------------------------------------------------------------

माणसे इतकी खरी
नाना त्यांच्या परी
हाव-अधिक अंतरी
बहुत मिळाले तरी …।

चित्ती ते समाधान
मनात तो संतोष
भागत नाही यावरी
बहुत मिळाले तरी …।

संत माणसे सांगती
मनास नित्य सावरी
वाटे मिळावे अजुनी
बहुत मिळाले तरी ….।---------------------------------------------------------

कविता क्र-१४

असे कसे असे कसे .....!--------------------------------------------------------------------------------

असे कसे असे कसे
होत नाही हो नाहीसे
जे वाटे द्यावे सोडूनी
मनी फिरुनी येतसे ........||१ ||


समजे आम्हा जे जसे
मिळे न आम्हा सहजसे
मन अधीर त्यासाठी
काही ना समजतसे .........|| २||


गुरुराया किती गोंधळ
सतत मनी वसतसे
दूर करावे सारेच हे
ही प्रार्थना असतसे ..........|| ३||-----------------------------------------------

कविता क्र-१५.
भुललो मी किती ....!--------------------------------------------------------------

भुललो मी किती
खोट्या या सुखांना
धावे यांच्यामागे
मी सदा स्वामी हो ..........! ||१||


सुखलोलुप मी
स्वप्नात रंगतो
नाम घेण्या तुमचे
वेळ कुठे स्वामी हो. ..! ||२||


जीभ नाही ताब्यात
मन स्वैर झाले
होई कसे भले .?
सांगावे स्वामी हो .............! ||३||


बरबटले डोके
विचार फिरले
शांतीसाठी आलो
सांभाळा स्वामी हो.............! ||४||-------------------------------------------------------------------

कविता क्र- १६


कविता- नाम महिमा थोर , त्याची मोठीच गोडी ….!-------------------------------------------------------------------

नामाची हो गोडी ,मनास लागुद्या थोडी
नाम महिमा थोर , त्याची मोठीच गोडी ….!

कठीण वाटे फार गोष्ट ही ,सोपी नसे
मन चंचल भारी ,अजुनी संसारी गोडी
कानावरी पडो सद्गुरू नाम सदा आता
नाम महिमा थोर , त्याची मोठीच गोडी ….!

उथळ विचार, तसेच आचार झाले
शब्दांचे बुडबुडे तरंगत आले
कुठे तरी थांबवा आता ही गाडी
नाम महिमा थोर , त्याची मोठीच गोडी ….!

रहा पाठीशी उभे आमुच्या गजानना
भीती घालवा मनातली थोडी थोडी
शांत होता मग मन आमुचे कळेल
नाम महिमा थोर , त्याची मोठीच गोडी ….!---------------------------------------------------------------------------

कविता क्र-१७.
कविता - मज लागो गोडी दर्शनाची …!---------------------------------------------------

विनंती तुमच्या चरणाशी
मज लागो गोडी दर्शनाची ….।।

शिणले शिणले मन माझे
धावाधाव नाही करायची
मन रमो आता चरणाशी
मज लागो गोडी दर्शनाची ….।।

मनात असते इच्छा एक
ओढ तुमच्या हो दर्शनाची
ठेवावे मस्तक चरणाशी
मज लागो गोडी दर्शनाची ….।।

नाही मनास अजून उमज
नाही चिंता त्यास कल्याणाची
उपदेश वाणी पडो कानी
मज लागो गोडी दर्शनाची ….।।-------------------------------------------------------

|| इति मानसपूजा ||

कविता क् -१८.-
कविता - लीन झाले मन …!-------------------------------------------------------

होता एकचित्त
ओठी हा अभंग
लीन झाले मन
श्रीरंग श्रीरंग ….!

दिसे चंद्रभागा
आणि वाळवंट
मनासी दिसतो
सखा पांडुरंग….!

नाम घ्यावे नित्य
कीर्तनात दंग
मनासी घडतो
माउलीचा संग ….!

सद्गुरू नाम
मनास सत्संग
आठवू समर्था
भक्तीचा हा रंग ….! -------------------------------------------------

इतर रसदार पर्याय

शेयर करा

NEW REALESED