×

भाग - 1 ऑर्केस्ट्रा ला जायला उशीर झाला.          काटेवाडी गावाला जत्रेची परंपरा जुनीच . फार वर्षापासून ही जत्रा होते . चार दिवस जत्रा चालते गावातील सर्व लोक तेथे जातात . गावातीलच नाही तर आजुबाजुच्या गावाचे तालुक्याचे सारेच लोक ...अजून वाचा

   तुम्ही जर मागील भाग वाचला नसेल तर माझ्या प्रकाशित साहित्य मध्ये जाऊन अवश्य वाचा.......                      जत्रा ( एक भयकथा ) भाग 2           दिवसाउजेडी माणसाने कितीही फुशारकी मारली की आपण कशाला भीत नाही भूत असो नाहीतर काहीही ...अजून वाचा

तो एका झोपडीत होता . झोपडी यासाठीच म्हणायचं कारण ती लाकडाची होती पण एकदम आलिशान होती . तो एका लाकडी पलंगावर खोलीच्या एका बाजूला होता . त्याला लागूनच एक लाकडी कपाट होतं, त्याच्यावर अतिसुंदर वर्तुळाकार आरसा होता. त्यावरून खोलीतील ...अजून वाचा

एक दिवस मी तिला लग्नाची मागणी घातली . तिला अनपेक्षित नव्हते , ती म्हणाली मी तर केव्हाच तुझी झाली आहे पण…. पण काय मी म्हणालो बाबा परवानगी देणार नाहीत मी येईन त्यांची समजूत काढून अरे जरी माझ्या प्रेमापोटी माझ्या ...अजून वाचा

“ तुम्ही स्वतःला आवरा , याच्यावर ती काही ना काही उपाय असेलच “ गण्या म्हणाला “ नाही मला शतकानु शतके असंच राहावं लागेल, नरक यातना म्हणतात त्या याच असाव्यात “ पादरी भावूक होऊन म्हणाला   “प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर  असतं ...अजून वाचा

        " गणेश लक्ष देऊन ऐक तुझं नि तुझ्या मित्रांचं आयुष्य तुझ्या वरती अवलंबून आहे .  तुला जर जगायचं असेल तर मी सांगते तसं कर....    " कोण ,  कोण ? आहात तुम्ही आणि कुठे आहात ...?    " ...अजून वाचा

गन्या विसरला की त्याला कंदिलाच्या मागे जायचे होते जो उजव्या बाजूला थोड्या लांब अंतरावर होता . पुढे चालू ....       मन्या व गण्या राम्याला घेऊन जात होते .त्या मशालीच्या पाठोपाठ . राम्या अजूनही बेशुद्ध होता . त्यामुळे दोघांनी मिळून ...अजून वाचा

    पुन्हा एकदा काळोखात गलका झाला आता पुढची शिकार होणार होती गण्याची किंवा मन्याची .... पुढे चालु...        मन्या अजून पुतळ्यासारखा स्थिरच होता . गण्या त्याला ओरडत होता पण काही उपयोग नव्हता .  पण तरीही गण्याने त्याचा हात ...अजून वाचा

" काय.....?  पाद्रीने मारलं तुम्हाला " मन्या "  हो " " पण तुमचं प्रेम होतं ना त्याने तुम्हाला का मारलं ? " गण्या . . पुढे चालू " जॉननेच मारले मला . आपल्याकडे जास्त वेळ नाही , तुम्ही पटकन ...अजून वाचा

" मीच तो " एक खर्जातला खरखरीत आवाज , कोणीतरी नख्यांनी लोखंडावर घासल्यावर येईल तसा आवाज आला. " मीच तो ज्याने गण्याला जंगल जाळण्यापासून रोखले . " मीच तो ज्याने तुम्हाला तिघांनाही त्या बनावट चर्चमध्ये नेलं " मीच तो ...अजून वाचा