पेरजागढ- एक रहस्य.... - ५ कार्तिक हजारे द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

पेरजागढ- एक रहस्य.... - ५

कार्तिक हजारे द्वारा मराठी कादंबरी भाग

५)मृत्यूचे रहस्य....जेव्हा पेरजागडच्या ट्रीपवर मला नमन मिळाला नाही.त्याची शोधमोहीम मी चालूच ठेवली होती. कारण त्यानंतर या त्याचं किंवा माझं मृत्यू होणे हे अटळ होतं. कुणाला फोन लावावा? काय करावं? काहीच कळत नव्हते. जर कुणाला घरी वगैरे बोलवून त्याला सविस्तर ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय