जीवनसाथी...️️ - 14 Bhavana Sawant द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

जीवनसाथी...️️ - 14

Bhavana Sawant मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

सुशांती ला आज लवकर जाग आली होती...पण अजय च्या मिठीत असल्याने ती उठुही शकत नव्हती... "अजय चला उठा लवकर सकाळ झाली ना" सुशांती प्रेमाने त्याला उठवते "झोपू दे ना सुशांती थोडावेळ"अजय आळस देतच बोलतो "ओके अजय तुम्ही झोपा...पण मला ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय