Ti ek savitri books and stories free download online pdf in Marathi

ती एक सावित्री ..

ती ..एक “सावित्री ..

ती एका लहान तालुक्याच्या गावची मुलगी

घरची परिस्थिती चांगली ..

घरात पण एकुलती एक त्यामुळे खूप लाडकी

सुंदर गुणी हुशार अशा तीला खूप शिकायचे होते

वडील पण म्हणत “मुलगाच आहे माझा तो ...तालेवार असा !!!

वडलाना भारी कौतुक होते लेकीचे .,

बारावी झाली आणी निकालाचे वेध लागले तीला .

सायन्स साईड होती मग शहरात मेडिकल साठी प्रवेश घेणार होती ती

आणी अचानक शेजारच्या मोठ्या गावातून लग्नासाठी तीला मागणी आली

पाटील” तालेवार घराणे” ..भरपूर , मुलगा दिसायला चांगला आणी पदवीधर होता

त्यांने तीला कुठल्याशा लग्नात पाहिली होती म्हणे ..

वडिलांना काय करावे ते समजेना ..

लेकीचा विचार घेतला .तीला पण स्थळ “म्हणून पसंत पडले

शिवाय मुला कड्च्यांनी पण सांगितले आम्ही मुलीला नंतर शिकवू .काय हवे ते

असे अचानक सारे घडले आणी पंधरा दिवसात लग्न पार पडले पण .!!

काही दिवस आनंदात गेले जणु सारे काही मना सारखे घडत होते

आणखी मग काय बिनसले कोण जाणे .

नवरा अगदी तुसडा वागू लागला ..

नंतर समजले त्याचे बाहेर “प्रेमप्रकरण होते ,

घरच्यानी खूप विरोध केला होता पण तरीही

तो ऐकणार नाही म्हणून च या .. लग्नाची गडबड केली होती ..

तीला काय करावे समजेना ..हताश झाली

पण पुढे मार्ग नव्हता कारण नव्या बाळाची चाहूल लागली होती

बारावीच्या निकाल चांगला लागला ..पण ती स्वत अशी अडकली होती की

पुढचे शिक्षण ..केवळ अशक्य होते .

सासरच्या लोकांनी केलेली फसवणूक घरी सांगून वडीलाना ती दुख्खी .करू इच्छित नव्हती

मग ठरवले तीने आता हेच आहे आपले घर मग ..इथेच राहायचे समाधानाने

सासु सासरे मात्र तिच्या चांगल्या वागण्याने समाधानी होते

त्यांना पण ओशाळवाणे वाटे ..इतक्या चांगल्या मुलीचे आपण नुकसान केले

त्याची भरपाई तिच्या वर जास्त जास्त प्रेम करून करायला पाहत असत .

ती मनातून सुन्न होती पण हसतमुख दाखवत होती

सध्या बदल एक च होता बाळाच्या चाहुली मुळे नवऱ्याचा पाय घरात ठरत होता

आणी मग आला तो क्षण नव्या बाळाच्या आगमनाचा ..

तीला एक सुंदर मुलगी झाली अगदी तिच्या सारखीच ..!!

बाळाला पाहताच सगळी अगदी हरखून गेली ..

जणु एक परीच आली होती धरती वर !!

नवरा मात्र बाळाला पाहताच रागाने लाल झाला ..

ही कार्टी आली का तुझ्या पोटी असे म्हणून तोंड फिरवून निघून गेला

त्याला “दिवा हवा होता वंशाला ..

सासु सासऱ्यांनी खूप समजवायचा प्रयत्न केला

पण तो ऐकणांर्यातला नव्हताच ..

यानंतर काही दिवस जातात तोच पुन्हा “नव्या “बाळाची चाहूल लागली

या वेळेस मात्र तीने ठरवले की हे मुल आपल्याला नकोच ..

पण तिच्या मनावर काय होते ?..नवऱ्याला समजले तेव्हा म्हणाला

“आता तरी आणां आमच्या घराण्याला वारस .”.जणू काही सारे तिच्या हातातच होते !

सासु सासरे पण म्हणाले पाहू काय होते ते कदाचित बदलेल स्वभाव त्याचा .

नियतीला सामोरे जाणे हेच राहिले तिच्या हातात ..

यथा अवकाश तीचे दिवस भरले ..यावेळी मात्र तीला जुळ्या मुली झाल्या ..

तिचा जीव घाबरून गेला ..

नवऱ्याला कळताच त्याने थयथयाट केला ..या चौघीना घरात येवू देणार नाही म्हणाला

कसे तरी सासु सासऱ्यांनी त्याचे मन वळवल..

यानंतरचे तिचे दिवस मात्र खूप च कठीण होते

काही वर्षात सासु सासरे देवा घरी गेले .तिचा होता तो आधार पण तुटला

नवरा आता दारूचे व्यसन पण बाळगू लागला

घरची सारी घडी विस्कटली ..

पैसे आवक कमी, आणी व्यसनामुळे जावक जास्त असे होवू लागले

तिच्या आई वडिलांना आता सारेच समजले होते

पण आता फक्त हळहळ करण्या वाचून काहीच उरले नव्हते

मुलीना आम्ही सांभाळतो म्हणाले पण आपल्या नक्षत्रा सारख्या मुलीना दूर करायला तिचा जीव होईना

आता काहीही करून मुलीना “शहाणे” आणी “शिक्षित” करणे हेच तीचे ध्येय होते

दिवसे दिवस परिस्थिती आणखी बिघडू लागली

आता हा “पिणारा “..तिचा नवरा घरी येवून रोज तिला अचकट विचकट शिव्या देवू लागला

इतके कमी म्हणून की काय मारहाण पण सुरु झाली

जाणत्या लेकी समोर हा सारा तमाशा तिला नको वाटे

पण कोण येणार होते तिच्या पाठीशी ?

मुलीनाही हे सारे असह्य होई पण काय करणार होत्या त्या तरी .?

वडिलांचा त्यांना तिरस्कार वाटे

ती त्यांना सांगत असे त्यांचे चुकले तरी ते वडील आहेत तुमचे

तुम्ही फक्त तुमच्या शिक्षणां कडे ध्यान ठेवा

मुली खरेच हुशार निघाल्या .वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्यांनी यश संपादन केले

यथा अवकाश त्यांना त्यांचे”राज कुमार “येवून घेवून गेले ..

हा मधला काळ तिच्या दृष्टीने खूप” कठीण” होता ..

पण कोणत्या अदृश्य शक्तीने तीला बळ दिले होते कोण जाणे ..

नवरा आता पूर्ण हाता बाहेर गेला होता

व्यसनांनी त्याला पार “पोखरून “टाकले होते ..

ती स्वत पण आता सतत आजारी असे ..

इतके वर्षे साऱ्या खाल्लेल्या खस्ता आता “अंगावर” आल्या होत्या

आता तर आई वडिलांचे छत्र पण नव्हते तीला

आणी एके दिवशी नवऱ्याची तब्येत इतकी खालावली की हॉस्पिटल मध्ये न्यावे लागले

डॉक्टर नी सांगितले व्यसनाने त्याच्या दोन्ही किडनी चे कार्य थांबले होते

एक किडनी तरी ताबडतोब बदलायला हवी होती .,.

नाहीतर जीवाची शाश्वती नव्हती

ऐकून ती सैरभैर झाली ..

ऑपरेशन खर्चाचा आकडा तिच्या आटोक्या बाहेर होता

शिवाय किडनी विकत घेणे पण केवळ अशक्य होते

मुलींकडे काही मागणे तिच्या तत्वात बसत नव्हते

किंबहुना ही गोष्ट तिने मुलीना सांगितली पण नव्हती

तु तुझी एक किडनी दे नवऱ्याला .बराच खर्च वाचेल अस तिच्या एका भावाने सुचवले

तिने डॉक्टर शी “सल्ला मसलत” केली .

डॉक्टर म्हणाले तसे एक किडनी वर शरीराचे कार्य चालू शकते पण

तुमची तब्येत हे करण्यास योग्य नाहीये .

ती हट्टाला पेटली ..”मी त्यांच्या साठी हे करायला तयार आहे म्हणाली “

ज्याच्या साठी हे सारे करीत होती .त्याला याचे काहीच सोयर सुतक नव्हते !!

मग सुरु झाले सत्र किडनी म्याच करण्याचे

सर्व टेस्ट व्यवस्थित पार पडल्या आता ती तिची एक किडनी नवऱ्याला “दान करणार होती

दोन दिवसांनी ऑपरेशन पार पडले

सारे व्यवस्थित झाले ..तिलाही खुप रक्त चढवावे लागले

पण तिच्या मनाला समाधान इतकेच की आता नवरा वाचेल ..

नातेवाईक मंडळी जवळ होती त्यांना ती म्हणाली

मला खूप थकवा आलाय आता झोपते शांत ..

एक बहिण फक्त जवळ झोपली तिच्या

झोपण्या पुर्वी नवऱ्याचा जरा फ्रेश चेहेरा पाहून तीला बरे वाटले

कधी नाही ते हसला पण तो तिच्याकडे पाहून ..

बहुधा आयुष्यात पहिल्यांदा असेल.. ती कृतकृत्य झाली !!!

सकाळ उजाडली शांत झोपलेल्या तिला पाहून बहिणीला पण बरे वाटले

बिचारीची इतकी तडफड फळाला आली म्हणा !!

बहिणीने हाक मारली उठवण्या साठी ..पण ती केव्हाच पैलतीरी पोचली होती ...

यमाच्या दरबारात नवऱ्याच्या प्राणाची “भीक “मागणारी

ही सावित्री मात्र “अहेवपणी “स्वताच यमाला भेटायला निघून गेली ..

इतर रसदार पर्याय

शेयर करा

NEW REALESED