The Infinite Loop of Love - 5 books and stories free download online pdf in Marathi

The Infinite Loop of Love - 5

त्याने डोळे उघडले. त्याच्यासमोर प्रीती होती . ही पाचवी वेळ होती . मागच्या चारही वेळेस त्याने प्रयत्न करूनही त्याला यश आले नव्हते . चौथ्या वेळेस त्याला आशा होती , मात्र चौथ्या वेळेस प्रीतीचा सरळ सोट खून झाला होता . ते सर्वजण बेसावध असताना येऊन लागलेल्या गोळी मुळे प्रीतीचा मृत्यू झाला होता . आता त्याला कल्पना आली होती , कोणीतरी नक्कीच प्रीतीचा जीव घेण्यासाठी उतावळं होतं . आता बेसावध राहून चालणार नव्हतं . आतापर्यंत हा टाईम लूप रिसेट होत होता . पण कधीपर्यंत होईल आणि कधीपर्यंत त्याला घडलेल्या गोष्टी आठवत राहतीलल हे काही सांगता येत नव्हतं . त्याने लगेच फोन करून संकेतला सांगितले . मागच्यावेळी प्रीतीचा अचानक झालेला खून आठवला . त्यामुळे अधिक सुरक्षा म्हणून ते दोघेही संकेतच्या खोली वरती गेले. दोघांनीही मागच्या वेळेस सारख्याच प्रतिक्रिया दिल्या . प्रीती रागाने रुसून आत गेली . रवीने तिला समजावून बाहेर आणलं . दोघांचा संवाद ऐकून संकेतला वाईट वाटले . नकळत त्याचे अश्रू पुन्हा एकदा टपकले . .पुन्हा एकदा रवीने दोघांना घडलेल्या सर्व घटना सांगितल्या . मागच्या वेळेस संकेतने सांगितलेली स्पष्टीकरणे व टाईम लूप रिसेट होण्यामागची कारणे रवीने पुन्हा एकदा सांगितली . सारं काही ऐकून झाल्यावरती संकेत बोलू लागला ..
" तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे मागच्या वेळेस तुमच्या खोली वरती तिचा खून झाला होता म्हणजे जो कोणी खूनी आहे त्याला तुमच्या बाबतीत सारी माहिती आहे याचा अर्थ त्याला हे घर ही माहित असणार . त्यामुळे ही जागा ही सुरक्षित नाही . आपल्याला अशी जागा हवी आहे जी अजून आपल्यालाही माहीत नाही त्यामुळे जो कोणी कोणी असेल त्यालाही ती कधी सापडणार नाही . बाकीच्या गोष्टींची चर्चा आपण त्या ठिकाणी गेल्यानंतर करूया , आणि जर खून करणारा भविष्यातून येत असेल तर त्याला घडणाऱ्या बऱ्याच गोष्टी माहीत असतील , त्यामुळे आपल्याला प्रत्येक गोष्ट विचार करून करावी लागेल . आणखी एक गोष्ट म्हणजे जर सेल्फ कन्सिस्टन्सी प्रिन्सिपल मुळे हा लुप रिसेट होत असेल तर जो कोणी प्रीतीला मारायला भविष्यातून आलाय त्याच्या बाबतीतही हा लूप रिसेट होतच असणार . ज्यावेळी तो भविष्यतून आपल्या वेळेत येतोय आणि प्रीतीला मारण्याची वेळ , यामध्ये जेवढा कालावधी आहे तेवढ्याच कालावधी साठी हा लूप रिसेट होतेय . ज्या वेळी तुमच्या दोघांचा संवाद चालू होता त्यावेळी पहिल्यांदा तो भविष्यातून आला . पहिल्यांदा भविष्यातून आल्यानंतर त्याने प्रीतीला मारण्याचे प्रयत्न चालू केले . पहिल्या दोन्ही वेळेस तो यशस्वी झाला पण लगेच लूप रिसेट झाला नाही कारण रवीला प्रीतीच्या मृत्यूची जाणीव नव्हती . याचा अर्थ मृत्यू थांबवण्यासाठी कोणीच नव्हते . पण ज्यावेळी रवीला कळले की प्रीतीचा मृत्यू झाला आहे त्यावेळी तो मृत्यू टाळता यावा यासाठी हा टाईम लूप रिसेट झाला . या साऱ्यातून एक गोष्ट नक्की जो कोणी आहे तो प्रीतीला मारण्यासाठी येत आहे आणि जोपर्यंत त्या मारेकऱ्याला आपण मारत नाही किंवा थांबवत नाही तोपर्यंत हा टाईम लूप रिसेट होतच राहणार . त्यामुळे तर आपल्याला हा टाईम लूप थांबवायचा असेल तर त्या मारेकऱ्याला शोधून त्याचा निकाल लावणे आवश्यक आहे ....

त्यानंतर संकेतने त्याच्या दोन-तीन मित्रांना फोन केले . आणि एक नवीन जागा शोधून काढली . तिघेही गपचूप त्या जागेकडे निघाले . ते तिघेही त्या ठिकाणी पोहोचले . एक छोटीशी रूम होती . रूम मध्ये गेल्या गेल्या संकेतने दार लावून घेतले .
" आपल्याला जर त्या व्यक्तीला पकडायचं असेल तर आपल्याला ती व्यक्ती माहीत असणं गरजेचे आहे . प्रीतीला भविष्यतून मारायला कोण येऊ शकतो याचा विचार करणे आवश्यक आहे ....
" तूच आला असशील भविष्यातून मला मारण्यासाठी , तसेही मला मारण्यासाठी तुझ्याकडे भरपूर कारणे आहेत...
" प्रीती काहीही काय बोलतेस तो मदत करतोय आपली ....
" It's ok ravi , बोलू दे तिला तुला दुखावण्याचा माझा मुळीच हेतू नव्हता पण तुला वाईट वाटलं असेल तर मी काय करू ... आणि तू काहीही केलं तरी तुझ्या सुखाची अपेक्षा करणारा मी माणूस आहे . तू सुखी राहावं हेच मला वाटतं . तू रवी बरोबर आनंदी होतेस हे जेव्हा मला कळले तेव्हा मी आनंदाने रवीला परवानगी दिली....
" तू कोण रवीला परवानगी देणारा .... प्रीती पुढे काहीतरी बोलणार होती पण रवीने तिला शांत करत एका बाजूला बसवले ....
" असं कोणी आहे का ज्याला प्रीतीचा खरंच राग आला असावा आणि तो इतका हुशार असावा की तो टाईम मशीन बनवू शकत असावा किंवा इतका चतुरा असावा बनवलेले टाईम मशीन वापरू शकत असावा.....
संकेत विचार करत म्हणाला .
" तूच आठव यार , तुम्ही दोघे लहानपणापासून सोबत आहात . तुला माहित असेल कोणाबरोबर तिचे भांडण वगैरे झाले आणि इतका हुशार कोण आहे...

" तसे एक किस्सा लक्षात राहण्यासारखा आहे . अजूनही माझ्या लक्षात आहे . तो किस्सा आठवला की अजूनही मी हसत सुटतो . आम्ही बहुतेक तिसरीला असू , लहानपणी प्रीती खूप जाड होती . तिला बरेच जण चिडवायचे आणि रागीटही फार होती आताही आहेच म्हणा . पण त्यावेळी तर फारच रागीट होती . पण तिला कोणी चिडवले की त्याच्या अंगावर धावून जायची . त्यावर्षी सातवीत असताना एक नवीन मुलगा आमच्या शाळेत आला होता . त्याला फारसं काही महत्त्व माहीत नव्हतं . पण बाकीच्या मित्राने त्याला फुस घातली . त्यामुळे तो प्रीतीला चिडवून गेला . प्रीती त्याच्या अंगावर धावून गेली आणि त्याला चांगलाच मार दिला . त्याची तब्येत फारशी नव्हती . तब्येतीने साधाच होता . त्यामुळे त्याने तिच्या हातचा मार खाल्ला . त्याची शाळेत भलतीच नाचक्की झाली . तो हुशारही होता भरपूर पण एवढ्या क्षुल्लक गोष्टीसाठी तो असं काही करेल असं वाटत नाही . ....
" नाव काय त्याच तो सध्या काय करतो ....
" मला माहित नाही त्याचा संपर्क राहिला नाही त्याचं नाव काहीतरी होत वेगळंच , मला काही नाव आठवत नाही . प्रीतीला आठवत असेल एखाद्यावेळेस...
रवीने प्रीतीला विचारलं की तिने त्याचं नाव सांगितलं ...
" महेंद्र स्वामीनाथन ... त्याचे वडील सरकारी कामगार त्यावर्षी बदली होऊन नवीनच आले होते . त्यामुळे तो आमच्या शाळेत आला होता . नंतर तो निघूनही गेला....
रवी ने लगेच मोबाईल काढला फेसबुक वरती त्याचं नाव सर्च केलं . नेहमीप्रमाणे फेसबुक वरती हजारो नावे आली . त्यातून पाहिजे त्या महेंद्र स्वामीनाथ शला शोधणं सोपं नव्हतं . इकडे संकेतने गुगल वर ती त्याचं नाव सर्च केलं आणि पहिल्याच सर्च रिझल्टला त्याचा फोटो झळकला . संकेत ने त्याला बरोबर ओळखलं .
तो मोठ्याने वाचू लागला ...
" Mahendra Swaminathan is youngest person in the world to become CEO of company like Futuristic Technology pvt .. आणखीही बरंच काही वाचल्यानंतर शेवटी तो म्हणाला ...
" महेंद्रने कंपनीचा सीईओ झाल्यानंतर बोललेले वाक्य
' I have faced humiliation in my whole life but now I can answer those losers with my success....
" म्हणजे तो विसरणारा नाही हे मात्र आपल्याला कळलेले आहे... रवी म्हणाला .
संकेत मात्र काहीतरी वाचण्यात गुंग होता .
" अरे ही फ्युचरिस्टिक टेक्नॉलॉजी कंपनी ही काही शुल्लक नाही . जगभरात त्यांच्या ब्रांच आहेत आणि हो हा त्या कंपनीचा सीईओ आहे म्हटल्यानंतर त्याला काहीही शक्य . भविष्यात या कंपनीला काहीही शक्य आहे आत्ताच जगातील सर्वात प्रॉडक्टिव कंपनी म्हणून तिची नोंद आहे .... पण एवढ्या शुल्लक कारणासाठी तो प्रीतीच्या मागं लागेल हे काही पटत नाही ...
संकेत म्हणाला .
" अरे लहानपणाच्या गोष्टी लोक खुप लावून धरतात . काही काही महाभाग असतात असे ..
" तरीही ती काही फार मोठी गोष्ट नव्हती रे , तिच्या गोष्टीसाठी त्यांना टाईम मशीन चा शोध लावा आणि प्रीतीला मारायला माघारी याव तेही या वेळेला न की बालपणी.....
" मग तो आला नसेल तर दुसरं कोणीतरी आला असेल आणि त्याची मदत त्याने घेतली असेल..... आठवण प्रीती तुझ्या हातून कोणाचा चुकून अपमान वगैरे झाला असेल तर केव्हा इतर काही गोष्टी झाल्या असतील तर.....
" माझ्याकडून सगळ्यात जास्त अपमान तर फक्त संकेतचा झाला आहे .... झाला आहे म्हणण्यापेक्षा सगळ्यात जास्त तापमान तर मी फक्त संकेतच केला आहे ... मला तर अजूनही वाटते की त्यानेच हे षडयंत्र रचलं असावा . आपल्या दोघांचं लग्न करायचं ठरलं होतं आणि आपलं भविष्यात लग्न झाला असेल आपण दोघे सुखाने राहत असणार . आपल्या दोघा विषयी इतकी माहिती इतर कोणाला माहित आहे ...? त्यामुळेच भविष्यातला संकेत नेमका याच वेळी भूतकाळात आला असावा , ज्यावेळी आपल्या दोघांची लग्नाविषयी चर्चा चालू आहे .....
प्रीतीच ऐकून रवीही संकेतकडे संशयाच्या नजरेने पाहू लागला . त्याचवेळी खोलीच्या दारावर ती जोरजोरात थापा पडू लागल्या एक जोरात हिसका बसून धार मागे तूटून पडले . दारातून एक तोंडावरती रुमाल बांधलेली व्यक्ती आत आली .
संकेत कडे पाहत ती म्हणाली ...
" Thanx for your help ...
तो आवाज मानवी नव्हता . कोणत्यातरी रोबोटने बोलल्याप्रमाणे येत होता . त्यामुळे तो आवाज पुरुषाचा आहे की स्त्रीचा हे ओळखणे अवघड होते . त्याने बंदूक काढत प्रीतीवरती निशाणा धरला . रवी वाटेत आढावा येण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्याने रवीला लाथाडत मागे ढकलून दिलं व प्रीतीवरती गोळ्या झाडल्या ....
Time loop पुन्हा एकदा रिसेट झाला होता . मात्र या वेळेस फक्त रवीच नाही तर अजून एकालाही मागील time loop मधील गोष्टी आठवत होत्या ...

इतर रसदार पर्याय

शेयर करा

NEW REALESED