Coitus part - 2 books and stories free download online pdf in Marathi

सहवास भाग - 2

त्याची काही आवश्यकता आहे का ? तुला करायचंय असं ?
काय फालतू प्रश्न विचारताय ? निराचा पारा चढला होता
तिने लॅपटॉप बंद केला आणि तिला फोन आला

लॅपटॉप उघड डिझाईन मध्ये काही बदल कर .. अथवा एक सांगू तू घरी ये .. मी तुला काही गाईडन्स देईल .. खूप मस्त डिझाईन आहेत .. आपण खूप चांगला सेल करू शकू ..
ठीक आहे सर मी येते, मला . मला १० मिनिट द्या फ्रेश व्हायला .. ती फ्रेश झाली .. तिने ड्रेस बदलला आणि लॅपटॉप उचलला आणि लगेच निघाली ..

जाता जाता तिच्या लक्षात आलं कि आता तिच्या बॉसच्या म्हणजे मोहितच्या लीलांचे प्रूफ तिच्याकडे आहे .. तिने पुन्हा लॅपटॉप उघडला ते शृंगारलीलांचे फोटो बघितले आणि विचार करू लागली हे काय केलं ह्या बयेने .. ती शिराज , नवीन इंटर्न त्याच्या मांडीवर बसली होती तिचा ड्रेस वर गेलेला होता आणि तिच्या मांसल गोऱ्या मांड्या मोहितच्या मांडीवर होत्या त्याने तिला पकडून तिच्या रसपणात तो लिन झाला होता .. तिने तो फोटो बघितला आणि त्या इसमाला मॅसेज टाकला ..

कोण आपण ?

पण समोरून उत्तर ना येता एक फोटो आला त्यात शिराज टेबल वर झोपली होती आणि मोहित तिच्या मांड्यामध्ये तोंड घुसवून होता .. ती खूप इरिटेट झाली .. तिला खूप राग आला .. म्हणून हा साला मला त्रास देतो का .. ह्याने माझे डिझाईन माझ्या अंगावर फेकले का .. आता बघतेच याला ..

तिने परत लॅपटॉप बंद केला आणि ती बॉसच्या घराजवळ आली .. त्या फाईव्ह स्टार अपार्टमेंट मध्ये ती शिरली तेव्हाच बॉसच्या श्रीमंतीचे तिला अंदाज आले .. तिने दारावरची पती बघितली आणि बेल वाजवली .. दार उघडल्या गेलं आणि आत बॉस ने बसायला सांगितलं .. साधारण पस्तिशीतला बॉस .. शब्द शृंगारपुरे .. बाथिंग गाउन वर होता

ये बैस नीरा सॉरी मी फ्रेश होत होतो .. आलोच एक मिनिटात .. असं बोलून आत गेला .. आतून त्याने आवाज दिला नीरा तू कॉफी घेऊ शकतेस तिथे किटली आहे .. त्यात गरम पाणी आहे आणि बनवून घे थोडी.. सॉरी आज घरी उणीव नाही कारण बायको माहेराला गेलीय .. तू घे कॉफी मी येऊन १० मिनिटात आपण

निराने कॉफी घेतली आणि ती बसली .. झुंबराच्या आवरणातून रंगीबिरंगी कंगोऱ्या प्रकाशात निराची मलमली काया खूप सुंदर दिसत होती .. कालच गोल्डन फेशिअल केल्याने ती सुवर्णकांती .. असलेली सुंदरा वाटत होती .. त्यात तिचे खांद्यावर असलेले केस .. सरळ नाक .. पीच लिपस्टिक लावलेले थोडे ब्रॉड ओठ .. मांड्याच्या खाली येईल असा शोल्डर ऑफ असलेला वन पीस ड्रेस .. तिच्या कटिबद्ध शरीराला तो फिट बसत होता आणि फॅशन डिझाइनर असल्याने तिने तो स्वतःसाठी स्पेसिअल बनवून घेतला होतां..

ती पाठमोरी उभी राहून वॉल पैंटिंग बघत होती .. एका निर्वस्त्र मुलीचा तो पावसातील तो पैंट केलेला फोटो होता .. तिला त्यातही नयन ची अथवा झाली कारण तिने बघितलेले शिराज आणि मोहित चे फोटो आणि आता हि . पैंटिंग ..

तिच्या विचारांची वर्तुळ तिच्या शरीराचा ताबा घेत असतानाच बॉस तिथे आले .. ती पेंटिंग बघत आहे बघून म्हणाले .. अरे मी ती फ्रान्स वरून आणली .. मस्त आहे ना .. कॉस्टिंग समथींग अरोउंड १५०० पौंड्स ..

निराने मनातच विचार केला .. म्हणजे रुपये १२५०००.. बापरे ..

हम्म सांग तुझा प्रॉब्लेम .. त्याची किंमत पैश्यात ना इमॅजिन करता .. ती दचकली ह्याला कसं कळलं ..

सर मी काही डिझाईन बनवले तर मोहित ने रिजेक्ट केले .. आणि नवशिक्या शिराजचे पास केले कारण हे बघा त्याचे फोटो .. तिने लॅपटॉप वर दाखवताच .. बॉस ने एक शांत नजर टाकली एक तिच्यावर आणि म्हणाले .. बरं तुझे डिझाईन दाखव ..
तिने .. आपले डिझाईन काढले आणि त्याला दाखवले ..त्याने ते डिझाईन त्याच्या एल इडी डिस्प्ले वर टाकायला सांगितले आणि तो बघू लागला .. त्याच्या त्या डिस्प्लेचे वैशिष्ट होते कि तो त्याला डिजिटल पेन ने मॉडिफाय करू शकत होता .. त्याने थोडे फार मॉडिफिकेशन केले आणि तिला प्रश्न विचारू लागला .. काही वेळात डिझाईन परफेक्ट झाले .. ती ज्या सोफ्यावर वबसली होती बाजूला तो येऊन बसला .. आणि त्याने तिला पुन्हा काही बदल करत त्यात थोडा हॉटनेस टाकायला सांगितलं ..
एक सांग तू हा ड्रेस घातलास तर तुला कसं वाटेल .. तिने मघाशी प्रेझेन्ट केलेले आणि मोहित ने भिकावलेल्या ड्रेस मधला एक ड्रेस उचलून त्याने तिला विचारले ..

ती विचारात पडली .. एक काम कर घालून दाखव

सर मी ..
हो .. का नाही ..
पण तो माझ्या फिगर ला नाही फिट होणार ..
प्रयत्न कर .. आणि दाखव .. तिकडे बाथरूम आहे .. ती गेली आणि ड्रेस बदलून आली .. त्याने तिला सोफ्यावर बसायला सांगितलं आणि मग तिला उभा राहायला सांगितलं .. त्याने तिच्या ड्रेसच्या ऑफ शूदेर पार्ट ला थोडा खाली केलं .. ती दूर होऊ लागली पण तिला होता नाही आला कारण मागे सोफा होता आणि समोर बॉस .. तिने खाली मान घातली ..

त्याने मा तो ड्रेस तिच्या गुबगुबीत वक्षांचा खोलगट भाग दिसेल असा केला तिच्या अंतर्वस्त्राच्या पट्ट्या दिसू लागल्या
काढू टाक हे .. ह्या खाली स्ट्रॅपलेस कि फक्त पॅड्स हवेत

ती भांबावली .. काय सर .. आश्चर्याने बोलली
मला कसं कळणार ड्रेस चालेल कि नाही ?
सर पण .. मात्र तिला काय वाटले कुणास ठेवून .. तिला इगो आला होता आपल्या डिझाईन चा .. तिने लगेच पाठ फिरवली आणि मागे हात पाहून ब्रा काढण्याचा प्रयत्न केला .. पण तिला तेवढं जमलं नाही म्हणून त्याने तिच्या ब्रा च्या हुक ला हात लावला आणि काढायला मदत केली .. ती लाजेने पाणी पाणी झाली होती

त्याने तिला मदत करत तिला समोर बघायला सांगितलं .. तिचे गोलाकार थोडे मोठे उरोज आता थोडे लोंबल्यासारखे झाले आणि त्यावरची ठळक चेरीसारखे स्पर्शबिंदू उठून दिसू लागले .. त्याने तिला समोर उभा करत तिच्या बाहुला पकडल आणि तिला सरळ उभं करत म्हणाला थोडे ताठ असते हे लक्षात आलं असतं .. त्याने तिच्या उरोजाना हात लावला आणि ती भांबावली .. असं काही होईल तिला ह्याची कल्पना नव्हती .. ती लाजली आणि लाजून चुरचुर झाली..

तो आत गेला आणि कसलस एक द्रव घेऊन आला आणि त्याने ते तिच्या खांद्यावरून खाली लावत आणलं .. हा त्याचा पवित्रा तिला माहित नव्हता आणि खूप भांबावून गेली होती .. पण आपले डिझाईन तिला पास करायचेत ओटे म्हणून ती देवाला आठवत उभी होती तिची मनातून बिलकुल उच्च नव्हती तिला ते खूप घाण वाटत होतं .. मनातच ती बॉस ला शिव्यांची लाखोली वाहत होती .. पण तरीही तिच्या समोर पर्याय नव्हता .. त्याने तिच्या उरोजाच्या वरच्या भागाला ते द्रव लावणे चालू केले आणि ती मागे सरकली त्याचा हात आता तिच्या स्पर्शबिंदूपर्यंत आला होता ..

सर .... काय करताय हे .. ती खूप दुख्खी होऊन बोलली ..
तो मात्र अढळ तिच्या उरोजाना ते द्रव लावत होता .. आणि त्याने एक चिमटा तिच्या उरोजांच्या वर असलेल्या स्पर्श बिंदुला घेतला .. आणि तो आत गेला .. बाथरूम मधून हात धुण्याचा आवाज येत होता .. ती बेचैन होऊन बसली होती तिला एक वेळ वाटलं कि लॅपटॉप उचलावा आणि जाव घरी .. मरू दे नौकरी.. पण लगेच होम लोन चा इ एम आई तिच्या आठवणीत आला ..

ती बसून राहिली आणि तिच्या उरोजावर थोडी चरचर जाणवली .. ती ला तिथे थोडं उष्ण होतेय कि काय असं वाटू लागलं तिचे उरोज थथरायला लागले आणि मग हळूच ताठरयाला पण .. तिचे निपल्स आता टम्म फुगले होते आणि उरोज मस्त ताठरले होते .. एकदम गोलाकार .. तिने त्याला हात लावला आणि ड्रेस थोडा वर केला ..तिने लॅपटॉपला हात लावला आणि त्यात चुकीने शिराज आणि मोहितच्या शूरगारीक पोज असेलेले फोटो स्क्रिन वर आले तेवढ्यात बॉस पण तेथे आला आणि तिचं लक्ष नसल्याने तिने काही ते बदलले नाही ..

शब्द ने तिच्या ड्रेस ला पाहिजे तसा शेप देत त्याला थोडा खाली केला आणि तिच्या मांडीवरच्या ड्रेस ला थोडा वर करून कैचीने कापल .. तो ड्रेस आता मांडीच्या मधात संपायला लागला .. तिने स्वतःला सावरायला सुरुवात केली आणि मनात ठराव कि हा ड्रेस पास झालाच पाहिजे ती डोळे घट्ट मिटून उभी राहिली .. शब्चे हात तिच्या खांद्यावरून फिरत होते आणि त्याने तिच्या ऊर्जांना हात लावत त्यांना लाहिजे त्या पोसिशन मध्ये आणलं .. आणि तिचा एक फोटो क्लिक केला ..

ती डोळे उघडून बघायला लागली आणि तेवढ्यात शब्द ने तिच्या पाठीमागून जाऊन तिच्या नितंबाला थोडा हाताने व्यवस्थित करत तिचा मागून फोटो घेतला आणि तिच्या मागची चैन सर्रकन ओढली .. तो ड्रेस आता खाली होता ती निर्वस्त्र उभी होती त्याने तिचं पाठीवरून हात फिरवत तिच्या पोटावर आणले आणि त्याविण ते तिच्या उरोजावर नेले त्याने त्याचा बाथ गाउन काढला आणि त्याच्या शिश्नाचा स्पर्श तिच्या नितंब झाला .,..

सर नको ना .. माझं लग्न झालंय .. त्याने तिच्या ओठांवर बोट ठेवलं .. त्या रंगबेरंगी झुंबराच्या कंगोरेमय प्रकाशात तिच्या गोरीपान काया खूप उठून दिसत होती .. खालचा विस्तीर्ण कटिप्रदेश ततिला जास्तच लयदार बनावट होता .. तिने मांड्त्या जवळ घेऊन आपली फुरगीर योनी लपवली .. पण शब्द ने तिच्या मांडीवरून हात फिरवत तिच्या उरोजावर मसाज करायला सुरुवात केली ..

किती दिवस झाले नीरा तुझ्या वाट बघतोय
सर काय हे ..

त्याने तिला आपल्याकडे वाळवेळेआणि तिच्या मारून ओठांचे एक दीर्घ चुंबन घेतले ,,... तिचे ओठ त्याच्या ओठांमध्ये होते आणि त्याची जीभ तिच्या जिभेच्या टोकाला स्पर्श करत होती त्याने तिच्या ओठांवर जिभेने रांगोळी काढायला सुरुवात केली .. मग तिच्या पाठीवर हात ठेवत तिच्या नितंबापर्यंत हात फिरवायला सुरुवात केली .. त्याचा एक हात तिच्या नितंबामधील गॅप वर गेला आणि त्याने तिथे पसरवायला सुरुवात केली .. आता निराला पण थोड उष्ण व्हायला लागल होत तीचे अंग प्रत्यंग चरचर करायला लागलं होतं .. तिचे उरोज ताठरयाला लागले होते आणि तिचे श्वास पहिल्याला लागले होते .. तिला नात्यांची आठवण आली आणि ताईने पण कधी असं तिला जवळ केलं नव्हतं .. तिला शब्दच सहवास हवाहवासा वाटू लागला आणि तिने शब्द ला मिठी मारली .. शब्द तिला चुंबन करून तिचे रस पण करत होता .. तिचे गात्र हळू हळू फुलायला लागले आणि त्यात एक गोड हवाहवासा कंप व्हायला लागला .. त्याने तिच्या विस्तीर्ण कटिभागावर हात ठेवून फिरवत तिच्या योनीला स्पर्श केला आणि तीच्या छातीवर जिभेने गोलाकार स्पर्श करायला आणि त्याने ओठात तिचे तांब फुगलेले तपकिरी स्पर्शबिंदू त्याने ओठात पकडून जोरात ओढले .. तेवढ्यात निराचा फोन आला .. नयन चा कॉल होता ..

सर एक मिनिट ..

हा नयन .. नाही रे मी ना माझ्या डिझाईन बनवतोय ऑफिस मध्येच आहे .. जाईल लवकरच .. ओक स्विटी बाय ..

एवढा फास्ट कॉल कधीच तिने संपवला नव्हता .. तिचे ओठ सुकायला लागले होते आणि अंग उष्ण व्हायला लागले होते .. तिचे उरोज खाली वर होत होते .. त्याने तिला एक चुंबन दिले आणि तिला उचलून बेडरूम मध्ये नेले .. शब्द चा लांब आणि जाड असलेला ताठरलेला होता .. तीनला त्याचा स्पर्श पण जाणवत होता .. त्याने तिला किस करत बेडवर टाकला आणि तिच्या उरोजातून रसपान करायला लागला .. त्याचे हात तिच्या विस्तीर्ण किती प्रदेशातून फिरत होते आणि त्याने तिचे पाय बाजूला करून तिच्या पाकळ्यांना पसरवायला लागला ..

स्स्स आई ग .. आह्हह्ह नाही न .. नीरा विव्हळली .. त्याने तिच्या पाकळीतून मधलं बोट सरकवत तिच्या मदनमण्यावर जोरात दाबला आणि मग त्याला रब करू लागला .. हळू हळू त्याने तिच्या ओलावणाऱ्या गात्राला बोटाने मागे पुढे करत पसरवायला सुरुवात केली मग एक हात तिच्या नितंबावर टाकून तिला जवळ ओढला आणि तिच्या गात्रातून तिचा काम रस चाखायला सुरुवात केली .. आता निराला असह्य होऊ लागला होतं तिने कसलाही विचार ना करता त्याचं डोकं आपल्या गात्रावर दाबलं आणि दोनी पायाने पकडून ठेवल.. ती जोरजोरात चित्कार भारत होती .. आणि त्याचे केस ओढत होती ...

खा ना रे माझी योनी .. तिच्या तोंडातून आता शब्द बाहेर पडले ,,, आई ग .. स्स्स्स्स घे ना ...

शब्द तिला जीभ आत टाकून आतून फिरवत होता आणि तिचा काम रस बाहेर काढत होता .. आता तिची मांडी आणि तिचे मागचे द्वार दोन्ही ओले चिंब झाले होते .. त्याने मग हळूच ६९ पोसिशन मध्ये येत तिच्या ओठांवर आपला लांब ताठरलेला पुरुषार्थ ठेवला आणि गपकन आत घुसवला .. ती आअह्ह्ह्हह्हह्ह करायला लागली आणि तो सरळ जाऊन तिच्या घश्यात रुतला ... दोघांनी चोखून एक मेकांना सद् प्रतिसाद देत होते ... आता मात्र निराच्याने राहवलं जात नव्हतं .. तिने आईईईई ... आय नीड युअर बिग टूल .. इन माय स्लिपरी होल.. फुल्ली .. म्हणत त्याला कवटाळलं आणि त्याच्या पाठीवर नखांचे ओरखडे काढले ..

इतर रसदार पर्याय

शेयर करा

NEW REALESED