Lost love ........ # 23. books and stories free download online pdf in Marathi

हरवलेले प्रेम........#२३.


आज सकाळपासून ऋषीच्या घरी धावपळ सुरू असते..... Arrangements करण्यासाठी प्लानर आलेला असतो.......तोच सगळं Manage करणार असतो....त्यामुळे घरच्यांना फक्त Ready व्हायचं आणि एन्जॉय करायचं इतकंच काय ते काम असतं.....

सगळ्यांचे कस्ट्युम त्यांच्यापर्यंत पोहचले असतात........ आणि सगळ्यांनी परफॉर्मन्स साठी खूप practice केलेली असते...........

आज कुणीच कॉलेजला गेलेलं नसल्याने घरीच ऋषी आळस काढत पडलेला असतो....😂😂

तो रेवाला कॉल करतो.....

ऋषी : "Hey....Revu......So boring yar......Come na baby......Miss you so much....😘"

रेवा : "Yar.... Rishi....I am in office, buddy....I will definitely come early..... Don't worry...... We'll do so much fun tonight.....Ok....Now I have some work....So, bye....And Take care...💞"

ऋषी : "......😍😍Come fast......I am waiting....🥺 Miss you"

रेवा : "ये नौटंकी बस का....😂😂🤣"

ऋषी : "....😒😏Bye.....😕"

रेवा : "Bye.....😛😜😂"

ती कामात गुंतून जाते......इकडे मात्र ऋषी खूप बोर होतो......तो टाँगशी बोलतो मात्र आज त्याला रेवाची खूप आठवण येत असते....म्हणून तो तसाच पडून राहतो.... आणि स्वप्नात हरवून जातो....💞

काही वेळानंतर त्याची आई येते....तो एकटाच गालातल्या गालात हसत असतो.....😛🤭🤭

आई : "कुणी तरी खूप खुश दिसतय आज...😂😂"

ऋषी : "आई तू......कधी आलीस.....😲😲"

आई : "हे काय सोळा मिनिट तीन सेकंदा आधी.....😂😂तू तर जाम ब्लश करत होतास...क्या बात है.... प्रपोज वगैरे केलं का आमच्या रेवूला....😛😜"

ऋषी : "नाही ग.....माझे आई.....थांब ना जरा....किती बिझी असते ती.....करेल ना प्रपोज.... कुठे चालली ती पळून.....🤷आणि एकदम घाई नको ग........ आताच कुठे सावरलीय बिचारी....मिसळू तर दे तिला आपल्यात....🙂"

आई : "शहाणं बाळ ते....खूप समजून घेतोस बाळा....असच जीवनभर तिची साथ दे.....😘😘"

ऋषी : "हो ग....💞"

आई त्याला कपाळावर किस करून निघून जातात....तो मात्र विचार करत पडून रहातो....

ऋषी : "काय ग रेवू..... पहिल्यांदा बघूनच प्रेमात पडलो तुझ्या....आहेच तशी तू....एकदम गोड...😌.कुणालाही भुरळ पडावी अशीच.....मला माहिती होतं....तू कुठल्या तरी एका घटनेमुळे असा स्वभाव ठेऊन होतीस...म्हणून, मी पण तुला जास्त त्रास दिला नाहीं....आणि आता आपण चांगले मित्र आहोत.....पण, मला तुझ्यासोबत पूर्ण लाईफ ठेवशील ना ग...मला भीती वाटते ग...... कसं विचारू....कस विचारू की, माझी होशील का?.....कस विचारू की, लाईफ टाईम साथ देशील का? कस विचारू...??😒 तू नकार देऊन लांब जाशील..... याच भीतीने मी आजपर्यंत जास्त काहीच बोलत नव्हतो.....पण, मला तुझ्यासोबत पूर्ण लाईफ रहायचंय.....
ऐकून घेशील ना ग.....प्लीज रेवू.....😭"

आता मात्र अक्षरशः त्याच्या डोळ्यांना आसवांचा बांध फुटला होता.....तो रडायला लागला होता.....आणि तसाच पडून होता.....काही वेळानी बाबा त्याच्या रूम बाहेरून जात असता तो त्यांना रडताना दिसला..... पण, ते बाहेरूनच त्याला बघत होते....

बाबा : "ऋषी बेटा काय हालत केलीस स्वतःची.....🥺बाळा मी सुद्धा याच मनःस्थितीत होतो रे..... कसतरी सावरलं स्वतःला....खूप अवघड असतं रे.......एखादा आपल्याला आवडतो हे त्याला पटवून देणं.....त्याने विश्वास केला तर ठीक.... नाहीतर😒 लाईफ टाईम आपण रोज मरत असतो रे बाळा...तुला रेवू ने होकार द्यावा हीच माझी देवा चरणी प्रार्थना असेल नेहमी.....आता मग जे तिचे मत असेल....ते तुला मान्य करावेच लागेल रे....कारण, तिलाही स्वतंत्र आहे बेटा........तिला जे हवं ते निवडण्याचे.....बाबा आपल्या ऋषिला अस कधीच बघू शकत नाही रे....बाळा....😭😭"

आई : "मग आत जाऊन त्याला मायेचा आसरा तरी द्या....😭"

बाबा : "तू....😲😲कधी आणि इथे...??"

आई : "तुम्ही जेव्हा वर त्याच्या रूम कडे वळलात मी बघितले आणि कळून चुकलं की, आता पूर येणार....म्हणून आले...🤭🤭"

बाबा : "जायचं का ग आत..... एकदा तो आपल्यासोबत मन भरून रडला की, बर वाटेल ग त्याला....मी रोज बघतोय.....तो एकटा रडतो खूप.....आपल्यासमोर कितीही समझ दाखवत असला तरी आपला मुलगा आहे ग तो.....त्याला आपण नाही तर कोण समजून घेणार.....चल ना ग आत....😕"

ते दोघे आत जातात....ऋषी उठून बसतो......आणि विंडो जवळ जाऊन डोळे पुसत उभा रहातो......

ऋषी : "ये ना बाबा...काय मग झाली का arrangements"

बाबा : "ऋषी बेटा....😭"

बाबांच्या डोळ्यात पाणी बघून त्याला रहावत नाही आणि तो....पळतच त्यांच्या गळ्यात पडतो.....आणि तिघेही खूप रडतात.....थोड्या वेळाने....

ऋषी : "हो म्हणेल ना रे ती.....😕"

बाबा : "नाही म्हणायला काय झालं...??☺️"

ऋषी : "नाही रे बाबा म्हणजे तिचा फक्त मला होकार नकोय तर, विश्वास जिंकायचा आहे रे.....😣"

बाबा : "हो रे बेटा...... समजतं मला....असेच इतके दिवस तू कॉफी चे मग नाही संपवले ना.....कळतय मला .....प्रेम काय असतं....यातून मीही गेलोय बाळा....काळजी करू नकोस....ती हो म्हणेल....फक्त स्वतःच्या प्रेमावर विश्वास असू दे......💞😘😘 चल येतो आम्ही....ये हा आवरून खाली"

ते निघून जातात....ऋषी आवरतो आणि खाली जाऊन डेकोरेशन बघतो....

आता आपण जाऊया....... अमायराच्या घरी....

श्रेयस : "Hey.......Didu.....I am so hungry......Want to order something.....🍕🌯🌮🥙🥘🍝"

अमायरा : "Ok.....Champ.....One minute......Tell me what you want to eat....🙄"

श्रेयस :


"Cheesy Corn Grilled Sandwich, Ginger Garlic Bread, French Fries, Coke.."अमायरा : "Ok......Champ....🙂🙂"

श्रेयस : "And what about you......🙄"

अमायरा : "I have already ordered cheesy Corn pizza.....😍"श्रेयस : "That's amazing.....Didu.....💞😘😘"

दोघेही वाट बघत असतात..... डोअर बेल वाजते...... वेळेआधी वाजल्याने ते दोघे शॉक असतात.....🙄 अमायरा डोअर ओपन करते.......बाहेर शशांक असतो....💞

अमायरा : "Hey......Amish.......☺️☺️🤜🤛"

शशांक : "Hey......Amo......💞☺️"

अमायरा : "Come inside.....🙂"

शशांक : "Ohh Yes.....☺️"

श्रेयस : "Hey........Buddy......🤜🤛"

शशांक : "Hey.....Champ.....🤜🤛"

तिघे बसून गप्पा मारतात...... डोअर बेल वाजते.... अमायरा जाऊन खायचं घेऊन येते......

शशांक : "Ohhhh....Wow....😘"

श्रेयस : "Enjoy with us...🎉🎊"

शशांक : "Sure....☺️☺️"

ते मिळून एन्जॉय करतात........आणि आज Evening
ला सगळे ऋषिकडे असतील....

सायंकाळ होते.....💞🎊🎉

जो - तो आलेला असतो.... ऋषीला मात्र वाट असते...... रेवुची...💞

मस्त डेकारेशन केलेलं असतं.....प्रत्येक Arrangement एकदम Perfect..🎉🎊💞😍


गेस्ट येत असतात.......बाबा सगळ्यांचं वेलकम करतात..... मात्र अजूनही रेवू आलेली नाही हे बघून ऋषी खूप नाराज होतो.....

आई : "येईल बाळा ती... कुठे कामात गुंतली असेल...... रागावतो कशाला इतका.......🙄🙄"

ऋषी : "कोण बोललं.....रागावतो....आहे .....🙄🙄"

आई : "दिसतं बाळा....😂"

ऋषी तोंड फिरवून निघून जातो....😒....सगळ्यांना त्यांचे ड्रेसकोड घरी पाठवून दिल्याने सगळे तयार होऊन येणार असतात......💞🎊🎉

अमायरा, श्रेयस आणि शशांक येतात.....

बाबा : "या...या.....खूप छान दिसताय.....🤩🤩"

शशांक : "तुम्हीपण बाबा.....🤩🤩 बरं.....ऋषी नाही दिसत आहे.....कुठेय तो.....??"

आई : "रुसले आहेत साहेब...... रेवू अजून आलेली नाही ना!!....😒"

शशांक : "काय.....😲अजून नाही आली....🙄"

आई : "अरे हो ना बघ ना....जरा कॉल करून....कुठेय विचार तिला....."

शशांक : "हो.....आई करतो मी......🙁"

तो तिला कॉल करणार.....तोच, ती समोरून अर्णव सोबत आत येते......

सगळे काळजीत असलेले बघून.....

रेवा : "अरे...इतकी शांतता..🤫🤭..काय झालं.??..."

अमायरा : "Sweetu..... Everyone waiting for you yar......😘😘"

रेवा : "अग.....हो.....थोडं कामात होते ना......😒सॉरी आई - बाबा......सॉरी सगळ्यांना माझ्यामुळे खूप त्रास झाला ना..😣😣ऋषी कुठेय??"

आई : "आता फक्त आम्हाला नको म्हणू सॉरी जा आणि त्याला मनवून घेऊन ये.....🤭🤭 रुसलाय मगापासून....😂😂"

सगळे : "..🤣🤣🤣"

ती धावतच टेरेस वर जाते......तिथे तो एकटाच उदास बसला असतो.......मागून....

रेवा :


💞माझा बच्चू लय भारी दिसतंय
माफ कर ना मी साँरी बोलतंय💞


तो मागे वळून बघतो.........ती कान पकडून उभी असते.... तिचा इतका क्यूट फेस बघून तो तिच्या जवळ जातो....

ऋषी : "गप...🤫एकदम.......कुठे होतीस??"

रेवा : "ऑफिस मध्ये होते...😂😂किती लाल झालाय फेस??"

ऋषी : "हसून घे...झालं हसून म्हणजे सांग...😒😣"

रेवा : "ऑ......जास्तच रुसलाय....सॉरी ना....☹️"

ऋषी : "चल.....जाऊदे तू जास्तच बिझी असते इतक्यात.....
कॉलेज मध्ये सुद्धा जास्त लक्ष नसतं तुझं...Only study...☹️☹️"

रेवा : "Ok......ही पार्टी झाली ना की, तुला मी पार्टी देईल...आपण दिवसभर बाहेर असू.....दोघेच.....Ok....☺️
हसा आता....😂😂"

ऋषी : "वेडी.....😘 चल आपला सोबत परफॉर्मन्स होईल...."

रेवा : "हो.....चल....चल...लवकर.....इतकी सगळी तयारी वाया नको जायला..🎊🎉🎉."

ते दोघे खाली येतात.....☺️💞

बाबा : "अरे वा.......आमचं बाळ खुश झालं वाटतं...... रेवू बेटा तुलाच सांभाळता येतं ग....🥰"

रेवा : "..🤭🤭😌😌"

आई : "गुणाची पोर ग....🥰💞☺️"

बाबा : "या सगळे......इकडे केक कट करायचं आहे.....🎊🎉🎉🤩"

सगळे येतात.....केक आणण्यात येतो.....
सगळे सोबत केक कट करतात......अजून दुसरा केक १२:०० वाजता कट होणार असतो.....आता पार्टी एन्जॉयमेंट परफॉर्मन्स सुरू होतात......🎉🎊🤩

आधी ऋषी आणि रेवाचा परफॉर्मन्स असतो.....💞🤩
ओ हसीना ज़ुल्फ़ों वाली जान-ए-जहां
ढूँढती हैं काफ़िर आँखें किसका निशां
महफ़िल महफ़िल ऐ शमा फिरती हो कहाँ

वो अन्जाना ढूँढती हूँ
वो दीवाना ढूँढती हूँ
जलाकर जो छिप गया है
वो परवाना ढूँढती हूँ
गर्म है, तेज़ है, ये निगाहें मेरी
काम आ, जाएँगी सर्द, आहें मेरी
तुम किसी, राह में, तो मिलोगे कहीं
अरे इश्क़ हूँ, मैं कहीं ठहरता ही नहीं
मैं भी हूँ गलियों की परछाई
कभी यहाँ कभी वहाँ
शाम ही से कुछ हो जाता है
मेरा भी जादू जवां
ओ हसीना ज़ुल्फ़ों वाली..

छिप रहे, है ये क्या, ढंग है आपका?
आज तो, कुछ नया, रंग है आपका
हाय, आज की, रात मैं, क्या से क्या हो गयी
आहा, आपकी सादगी, तो भला हो गयी
मैं भी हूँ गलियों की परछाई
कभी यहाँ कभी वहाँ
शाम ही से कुछ हो जाता है
मेरा भी जादू जवां
ओ हसीना ज़ुल्फ़ों...

ठहरिये, तो सही, कहिये क्या नाम है
मेरी बदनामियों, का वफ़ा नाम है
ओहो! क़त्ल कर के चले, ये वफ़ा खूब है
हाय नादां तेरी, ये अदा खूब है
मैं भी हूँ गलियों की परछाई
कभी यहाँ कभी वहाँ
शाम ही से कुछ हो जाता है
मेरा भी जादू जवांओ हसीना ज़ुल्फ़ों...💞💞humko mary nahi maangta
humko lilly nahi maangta
humko sandra from bandra nahi maangta
to kaun maangta

hey julie julie
johny ka dil tumpe aaya julie
tere liye chadh jaau suli
tu hi toh meri jaan hain
jaan hain
jaan hain

julie julie johny ka dil tumpe aaya julie
tere liye chadh jaau sulitu hi toh meri jaan hain
humko tony nahi mangta
humko peter nahi mangta
humko cycle wala michael nahi maangta
to kaun maangta
johny johny julie ka dil tumpe aaya johny
tujhko hi maanu main apna honey
tu hi toh meri jaan hain
jaan hain
jaan hain

johny johny julie ka dil tumpe aaya johny
tujhko hi maanu main apna honey
tu hi toh meri jaan hain
jaan hain
jaan hain

💞💞

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏


अमायरा आणि ऋषी..💞🤩🤩Chhup Gaye Saare Nazaare,
Oye Kyaa Baat Ho Gai
Chhup Gaye Saare Nazaare,
Oye Kyaa Baat Ho Gai
Tune Kaajal Lagaayaa, Din Men Raat Ho Gai
Tune Kaajal Lagaayaa, Din Men Raat Ho Gai
Mil Gaye Nainaa Se Nainaa, Oye Kyaa Baat Ho Gai
Mil Gaye Nainaa Se Nainaa, Oye Kyaa Baat Ho Gai
Dil Ne Dil Ko Pukaaraa, Mulaaqaat Ho Gai
Dil Ne Dil Ko Pukaaraa, Mulaaqaat Ho Gai
Kal Nahin Aanaa
Mujhe Naa Bulaanaa
Ke Maaregaa Taanaa Zamaanaa
Kal Nahin Aanaa
Mujhe Naa Bulaanaa
Ke Maaregaa Taanaa Zamaanaa
Tere Honthon Pe Raat Ye Bahaanaa Thaa
Gori Tujhako To Aaj Nahin Aanaa Thaa
Tu Chali Aai Duhaai Oye Kyaa Baat Ho Gai
Tu Chali Aai Duhaai Oye Kyaa Baat Ho Gai
Maine Chhodaa Zamaanaa, Tere Saath Ho Gai
O Maine Chhodaa Zamaanaa Tere Saath Ho Gai
Tune Kaajal Lagaayaa Din Men Raat Ho Gai
Ambuaa Ki Daali
Pe Gaaye Matavaali
Koyaliyaa Kaali Niraali
Ambuaa Ki Daali
Pe Gaaye Matavaali
Koyaliyaa Kaali Niraali
Saawan Aane Kaa Kuchh Matalab Hogaa
Baadal Chhaane Kaa Koi Sabab Hogaa
Rim-Jhim Chhaayen Ghataayen, Oye Kyaa Baat Ho Gai
Rim-Jhim Chhaayen Ghataayen, Oye Kyaa Baat Ho Gai
Teri Chunari Laharaai Barasaat Ho Gai
Teri Chunari Laharaai Barasaat Ho Gai
Dil Ne Dil Ko Pukaaraa Mulaaqaat Ho Gai
Chhod Na Baiyaan
Padoon Tere Paiyaan
Taaron Ki Chhainyaan Men Sainyaan
Chhod Na Baiyaan
Padoon Tere Paiyaan
Taaron Ki Chhainyaan Men Sainyaan
Ek Wo Din Thaa Milaati Na Thi Tu Ankhiyaan
Ek Ye Din Hai Tu Jaage Saari-Saari Ratiyaan
Ban Gai Gori Chakori, Oye Kyaa Baat Ho GaiBan Gai Gori Chakori, Oye Kyaa Baat Ho Gai
Jisakaa Dar Thaa Bedardi Wahi Baat Ho Gai
Ho Jisakaa Dar Thaa Bedardi Wahi Baat Ho Gai
Chhup Gaye Saare Nazaare, Oye Kyaa Baat Ho Gai.Milo Na Tum To Hum Ghabraye
Milo To Ankh Churayein
Hamein Kya Ho Gaya Hai
Hamein Kya Ho Gaya Hai
Tumhi Ko Dil Ka Raaz Bataayein
Tumhi Se Raaz Chhupaayein
Hamein Kya Ho Gaya Hai
Hamein Kya Ho Gaya Hai

O Bhole Saathiya
Dekhi Jo Shokhi Tere Pyar Ki Oye Hoye
O Bhole Saathiya, O Bhole Saathiya
Dekhi Jo Shokhi Tere Pyar Ki
Aanchal Mein Bhar Li Humne
Saari Baharein Sansar Ki
Nayi Adaa Se Hum Itraayein
Paayi Khushi Lutaayein
Hamein Kya Ho Gaya Hai
To Hum Ghabraye
Milo To Ankh Churayein
Hamein Kya Ho Gaya Hai
Hamein Kya Ho Gaya Hai

Roothe Kabhi, Kabhi Maan Gaye
Ghaatein Tumhari Hum Jaan Gaye
Aa Aisi Adaayein Kurban Gaye
Roothe Kabhi, Kabhi Maan Gaye
Tumhein Manaayein, Dil Behlaayein
Kya Kya Naaz Uthaayein
Hamein Kya Ho Gaya Hai
To Hum Ghabraye
Milo To Ankh Churayein
mein Kya Ho Gaya Hai

O Sohne Jogiya
Rang Le Hamein Bhi Isi Rang Mein Oye Hoye
O Sohne Jogiya, O Sohne Jogiya
Rang Le Hamein Bhi Isi Rang Mein
Phir Se Suna De Bansi
Kaliyan Khila De Gore Ang Mein
Wohi Jo Taane Aag Lagaayein
Unhin Se Aag Bujhaayein
Hamein Kya Ho Gaya Hai

o Na Tum To Hum Ghabraye
Milo To Ankh Churayein
Hamein Kya Ho Gaya Hai

Tumhi Ko Dil Ka Raaz Bataayein
Tumhi Se Raaz Chhupaayein
Hamein Kya Ho Gaya Hai
Hamein Kya Ho Gaya Hai

💞

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏


आई - बाबा 💞💞🤭Aajkal tere mere pyar ke
Charche har zubaan par
Sab ko maloom hai aur
Sabko khabar ho gayi
Aajkal tere mere pyar
Ke charche har zubaan par
AchhaSab ko maloom hai aur
Sabko khabar ho gayi
Toh kyaAajkal tere mere pyar
Ke charche har zubaan par
Sab ko maloom hai aur
Sabko khabar ho gayi
Humne to pyar mein
Aisa kaam kar liya
Pyar ki raah mein
Apna naam kar liya
Humne to pyar mein
Aisa kaam kar liya
Pyar ki raah mein
Apna naam kar liya
Pyar ki raah mein
Apna naam kar liya
Aajkal tere mere pyar
Ke charche har zubaan par
Achha
Sab ko maloom hai aur
Sabko khabar ho gayi
Toh kya
Aajkal tere mere pyar
Ke charche har zubaan par
Sab ko maloom hai aur
Sabko khabar ho gayi
Do badan ek dil ek jaan ho gaye
Manzilen ek hui humsafar ban gaye
Do badan ek dil ek jaan ho gaye
Manzilen ek hui humsafar ban gaye
Manzilen ek hui humsafar ban gaye
Aajkal tere mere
Pyar ke charche har
Zubaan par achha
Sab ko maloom hai aur
Sabko khabar ho gayi
Toh kyaAajkal tere mere pyar
Ke charche har zubaan par
Sab ko maloom hai aur
Sabko khabar ho gayi
Kyon bhala hum daren
Dil ke malik hain hum
Har janam mein tujhe
Apna mana sanam
Kyon bhala hum daren
Dil ke malik hain hum
Har janam mein tujhe
Apna mana sanam
Har janam mein tujhe
Apna mana sanam
Aajkal tere mere pyar
Ke charche har zubaan par
AchhaSab ko maloom hai aur
Sabko khabar ho gayi
Toh kya
Aajkal tere mere pyar
Ke charche har zubaan par
Sab ko maloom hai aur
Sabko khabar ho gayi.

💞💞

Ye chand sa roshan chehara
Zulfon ka rang sunehara
Ye zil si nili aankhe koi
Raaj hain in mein gehara
Taarif karu kya us ki
Jis ne tumhe banaya
Ye chand sa roshan chehara
Zulfon ka rang sunehara
Ye zil si nili aankhe koi
Raaj hain in mein gehara
Taarif karu kya us ki
Jis ne tumhe banaya
Yek chij qayamat bhi hai
Logon se suna karate the
Tumhe dekh ke maine mana
Wo thik kahaa karate the
Wo thik kahaa karate the
Hai chaal mein teri jaalim
Kuch ayesi balaa ka jaadoo
Sau baar sanbhaalaa dil ko
Par ho ke rahaa bekaboo
Taarif karu kya us ki
Jis ne tumhe banaya
Ye chand sa roshan chehara
Zulfon ka rang sunehara
Ye zil si nili aankhe koi
Raaj hain in mein gehara
Taarif karu kya us ki
Jis ne tumhe banaya
Har subah kiran ki laayi
Hain rang tere gaalon ka
Har shaam ki chaadar kali
Saya hain tere baalon ka
Har subah kiran ki laayi
Hain rang tere gaalon ka
Har shaam ki chaadar kali
Saya hain tere baalon ka
Saya hain tere baalon ka
Too balakhaati yek nadiyaan
Har mauj teri angadai
Jo in maujo mein doobaa
Us ne hi duniyaan paayi
Taarif karu kya us ki
Jis ne tumhe banaya
Ye chand sa roshan chehara
Zulfon ka rang sunehara
Ye zil si nili aankhe koi
Raaj hain in mein gehara
Taarif karu kya us ki
Jis ne tumhe banaya
Main khoj mein hoon manzil ki
Aur manzil paas hai meri
Mukhde se hata do anchal
Ho jaye door andhere
Ho jaye door andhere
Mana ke ye jalwe tere
Kar denge mujhe diwana
Ji bhar ke zara mein dekhun
Andaz tera mastana
Taarif karun kya uski
Jisne tumhe banaya
Yeh chand sa roshan chehra
Zulfon ka rang sunehra
Yeh jhil si nili ankhen
Koi raaz hai inme gehra
Taarif karun kya uski
Jisne tumhe banaya
Taarif karun kya uski
Jisne tumhe banayaTaarif karun kya uski
Jisne tumhe banaya
Taarif karun kya uskiJisne tumhe banaya.

💞💞


श्रेयस....🤩🤩🎸🎸🎉🎊 अमायरा साठी गातो...🤩🤩🤭फूलों का, तारों का, सबका कहना है
एक हजारों में मेरी बहना है
सारी उमर, हमें संग रहना है
जबसे मेरी आँखों से हो गयी तू दूर
तबसे सारे जीवन के सपने हैं चूर
आँखों में नींद ना मन में चैना है
एक हजारों में...मेरी बहना है

देखो हम तुम दोनों हैं इक डाली के फूल
मैं ना भूला, तू कैसे मुझको गई भूल
आ मेरे पास आ, कह जो कहना है
एक हजारों में...मेरी बहना है

जीवन के दुखों से यूँ डरते नहीं हैं
ऐसे बच के सच से गुज़रते नहीं हैं
सुख की है चाह तो, दुःख भी सहना है
एक हज़ारों में....मेरी बहना है
🤩🤩


👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

आजी - आई आणि रेयांश...🤭🥰🥰😍🤩👏यार बिना चैन कहाँ रे
सोना नहीं चाँदी नहीं यार तो मिला
अरे प्यार कर ले

कोई नया सपना निगाहों में तो है
कोई नया साथी नयी राहों में तो है
दिल जो मिलेंगे तकदीर बनेगी
जिंदगी की नयी तस्वीर बनेगी
प्यार में ये दिल बेक़रार कर ले
यार बिना चैन...
यार हमें पैसा नहीं प्यार चाहिए
कोई मनचाहा दिलदार चाहिए
हीरे मोतियों से जहाँ दिल ना तुले
सपनों का ऐसा संसार चाहिए
ये भी होगा थोड़ा इंतज़ार कर ले
यार बिना चैन...कहाँ रे
सोना नहीं चाँदी नहीं यार तो मिला
अरे प्यार कर ले

🤩🤩

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏


परफॉर्मन्स झाल्यावर...🤩🤩


Piya tu an to aaja haa haa haa haa,
Monica
Wo aa gaya dekho dekho wo aa gaya, monica monica
Piya tu ab to aaja shola sa man dehke aake bujha jaa
Tan ki jwala thandi ho jaaye aise gale laga jaa
ah ha ha ha ah ha ha ah ha ha
Monica o my darling, monica o my darling

Pyaase pyaase in mere labon ke liye
Tere hothon ne hazaar waade kiye
Bhulne wala koi jiye to kaise jiye
Are haa are haa are haa haa
laa laa la laa laa la laa laa la
laa laa la laa aa aa
Piya tu ab to aaja shola sa man dehke aake bujha jaa
Tan ki jwala thandi ho jaaye aise gale laga jaa
ah ha ha ha ah ha ha ah ha ha
Monica o my darling, monica o my darling

Meri haalat pe rahe jo tera karam
wo baat bhi mujhko qubul hai o sanam
jiski khaatir ruk liye the mere kadam
are haa are haa are haa haa
laa laa la laa laa la laa laa la
laa laa la laa aa aa
Piya tu ab to aaja shola sa man dehke aake bujha jaa
Tan ki jwala thandi ho jaaye aise gale laga jaa
ah ha ha ha ah ha ha ah ha ha
Monica o my darling, monica o my darling


👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏जब छाये मेरा जादू, कोई बच न पाये, हाय!

फूलों की नमर्ई हूँ मैं
शोलों की गमर्ई हूँ मैं
तूफ़ानों की हलचल हूँ
हवाओं का आँचल हूँ मैं
जो ढूँढे हो, वो ही पाये
फिर भी हाथ न आये, हा!
जब छये ...

कभी मैं ददर् जगाती हूँ
कभी मैं ज़ख़्म मिटाती हूँ
कभी मैं राज़ छुपाती हूँ
कभी ख़ुद राज़ बन जाती हूँ
दुल टूटे, हो, सौ छूटे
फिर भी तू पीछे आये, हा!
जब छाये ...

मुझसे तुम टकराना न
आके यहाँ पछताना न
मेरा बदन पिघला सोना
जान भी जाये खबर हो न
ये मस्ती, नहीं सस्ती
दिलवाला ही बोली लगाये, हा!
जब छये ...


👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏आ देखें ज़रा किसमें कितना है दम
जम के रखना कदम मेरे साथिया
आ देखें ज़रा
आगे निकल आये हम वो पीछे रह गये
ऊपर चले आये हम वो नीचे रह गये
वो हमसे हारेंगे, हम बाज़ी मारेंगे
हम उनसे क्या हैं कम,
नाचेंगे ऐसे हम
नाचेंगे ऐसे हम नाचेंगे वो क्या
आ देखें ज़रा...
सारे शहर में हमीं हैं, हमसा कौन है
देखो इधर हम यहीं हैं, हमसा कौन है
देखेंगे देखा है जादू क्या ऐसा है
यारों से जलने का, काँटों पे चलने का
काँटों पे चलने का क्या है फ़ायदा
आ देखें ज़रा...

😎

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏


सगळ्यांचे परफॉर्मन्स झाल्यावर सगळे जमतात.......१२:०० वाजायला बरोबर ०२:०० मिनिटे उरली असतात....... केक आणला जातो......जो की, रेवा आणि ऋषी कट करणार असतात.........👏🤩🤩😍Happy New Year's....🎊🎉🎉🎉🎊🎊🎉🤩


सगळे मोठ्याने ओरडतात.....आणि...👏👏👏👏👏👏🎉🎊🤩💞😍😘🥂🍸🥂🥂🍾

सगळे एक फॅमिली फोटो क्लिक करतात.....


💞💞💞💞

💞 .ऋषी आणि रेवू. 💞आता सगळे ड्रेस बदलायला जातात आणि पार्टी वेअर घालून येतात.....आणि खूप मस्ती करतात.....🎊🎉🎊🎉🤩🤩🤩😎🍾🥂🍸
शशांक बाहेर जातो......त्याला कुणाचा तरी फोन आलेला असतो....म्हणून अमायराला फोटो काढता येत नाही....ती खूप जास्त वाट बघते.....😒 पण, काहीच अर्थ नसतो..... मॅटर सीरियस असल्याचे सांगून तो निघून जातो..... अमायरा बिचारी तोंड पाडून बसते.......😒😒

सगळे पार्टीची खूप स्तुती करतात आणि निघून जातात.....

आजी - आई : "रेवा माझी लाडी ग......😘😘 मला विसरू नको.....हा....घरी येत रहा.....माझी बाळ..... आणि बाकी सगळे घरी भेटायला या अस नका समजू मी फक्त तिलाच बोलावते आहे........🤭🤭"

रेवा : "हो ग.....आजी - आई......🤩🤩"

सगळे : "आम्हीपण येऊ....😘😘🤩🤩🎉🎊"

आजी - आई : "येते हा मी.....😘😘"

त्या निघून जातात......आता सगळे गप्पा मारत बसले असतात.....

बाबा : "अरे....शशांक कसा काय निघून गेला मधेच....🙄🙄भेटला ही नाही..... अमायरा बेटा तुला काही सांगून गेला का...??"

अमायरा : "हो...सीरियस मॅटर आहे असं बोलून निघून गेला....काय हे नेमकं सांगितलं नाही....😣😣"

रेवा : "Ammy..... Don't worry.....🤫Don't be panic...Ok....😘😘"

अमायरा : ".Hmmmmmm...☹️☹️"

बाबा : "थांबा मीच विचारतो त्याला.... नेमका काय मॅटर झालाय...🤨🤨🧐"

बाबा फोन लावतात......

शशांक : "हो बाबा बोला ना....🙄🙄"

बाबा : "अरे.....बाळा.....लगेच निघूनही गेलास न सांगता...🤨.अस काय सीरियस होतं..... घरच्यांना सांगून जायचं बाळा..... अमायरा किती काळजीत पडलीय.....कल्पना आहे का.....😕"

शशांक : "बर.....बाबा मी उद्या सकाळी घरी येऊन बोलतो आज मी काहीच सांगू शकणार नाही.....आणि हो सगळ्यांना कुठेही जाऊ देऊ नका....उद्या आपण सोबत बसून बोलुयात.....ओके... आता ठेवतो मी फोन..... बाय...😣"

तो फोन ठेवून देतो......

आई : "काय बोलला हो तो.....😕😕"

बाबा : "सगळ्यांना इथेच थांबायला सांगितलय.....उद्या येऊन बोलायचय म्हटला.....बेटा आज सगळे इथेच थांबा....ओके....चला बाळांनो झोपा आता...... थकले असणार सगळे..... गूड नाईट...🤩"

सगळे विचारात पडले की, उद्या तो काय बोलणार..... अमायराला तर झोपच नव्हती येणार.....

इतर रसदार पर्याय

शेयर करा

NEW REALESED